ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Nå nærmer listeforslagsfristen seg!

Innleveringsfristen

Partier og gruppers frist for å levere listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er 31. mars kl. 12.00.

Et gyldig listeforslag må enten:

  • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets elektroniske løsning, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via faks eller e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

Minimumskravet for å saksbehandle et listeforslag som er levert innen er at det inneholder ett kandidatnavn.

Behandling av listeforslag

Når fristen for innlevering av listeforslag er passert, kan dere begynne å saksbehandle listeforslagene. Det innebærer å kontrollere at listeforslagene er gyldige i henhold til kravene i valgloven. Alle listeforslagene må opprettes i EVA.

Hvis forslaget ikke oppfyller kravene, skal dere forhandle med de tillitsvalgte for å få bringe listeforslaget i tråd med regelverket. Etter at fristen for innlevering er utløpt, kan forslagsstiller bare gjøre endringer som er nødvendige for å oppfylle kravene til listeforslag.

Deretter må dere gi beskjed til kandidatene om at de står på et listeforslag. Mer informasjon om underretting av listekandidater er nå tilgjengelig på valgmedarbeiderportalen. Dersom kandidater ønsker å trekke seg fra å stå på et listeforslag, må dere i tillegg behandle fritakssøknader.

Valgstyrets frist for å godkjenne eller forkaste listeforslagene er 1. juni 2023.

Hjelpemidler

For mer informasjon om:

Innlevering av listeforslag for partier og grupper, se Stille til valg på valg.no.

Innlevering, krav og behandling av listeforslag for kommuner og fylkeskommuner, se valgmedarbeiderportalen.

I arbeidet med behandling av listeforslag har vi i tillegg følgende hjelpemidler tilgjengelig:

Veiledningsfilm om listeforslagsbehandling

Veiledning til underretting av listekandidater

 

Lurer du på noe du ikke finner svar på? Ta kontakt med vårt kontaktsenter.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.