ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Nytt valgavlukke til årets valg

Det er utviklet et nytt valgavlukke, som er forbedret på flere områder i forhold til den eksisterende modellen. Det nye valgavlukket fyller alle krav til universell utforming og bruk, og både blindeforbundet og handikapforbundet har kommet med innspill til utviklingen av avlukket.

Det nye avlukket er også mye enklere å montere og lagre. Det er en sammenleggbar løsning hvor alle deler som inngår er samlet i én bag.

Under Valgkonferansen del 1, i Oslo, hadde leverandøren en egen stand hvor valgavlukket ble vist frem. Vi ønsker å tilby alle kommuner anledning til å få kjennskap til valgavlukket. Vi har derfor filmet valgavlukket og selve monteringen av dette

Se filmene for mer detaljert informasjon om valgavlukket. 

Nytt valgavlukke og montering av valgavlukke

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.