ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune

Kommunal- og distriktsdepartementet har behandlet klagen på valget i Moss og vedtatt at det skal gjennomføres omvalg til fylkestingsvalget i Moss kommune.

Departementet er enig med fylkesvalgstyret i Østfold i at det var et brudd på valgloven at det ikke var stemmesedler til Industri- og næringspartiet i ett av valglokalene i Moss store deler av valgdagen.

Det kommer informasjon på Valgmedarbeiderportalen så snart vi vet hvilke konsekvenser dette får for kommunene.

Les mer på regjeringen.no

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.