ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Prøvevalg for fylkeskommuner 24. august

Prøvevalget for fylkeskommuner arrangeres torsdag 24. august fra kl. 09.00.

Prøvevalget arrangeres av Valgdirektoratet og er en praktisk øvelse på gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg sammen med dere som jobber med valg i fylkeskommunene.

Gjennomføringen av prøvevalget skjer ute i din fylkeskommune sammen med medarbeidere som skal bidra under valggjennomføringen. Dere vurderer selv hvem dere mener er relevante å inkludere fra deres kommune.

Dagen starter kl. 09.00 med en introduksjon i regi av Valgdirektoratet, med gjennomføring fra kl. 09.05 og utover. Prøvevalgsmiljøet er åpent frem til kl. 18.00.

Du finner alt om prøvevalget på samlesiden. Påmelding er ikke nødvendig.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.