ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Prøvevalg for fylkeskommuner 24. august 2023

Velkommen til samlesiden for prøvevalget for fylkeskommuner i 2023! Her finner du oppgavesett og alt du trenger for å delta på prøvevalget. Siden oppdateres fortløpende med relevant informasjon.

Gjennomføringen av prøvevalget

Prøvevalg 2 arrangeres torsdag 24. august fra kl. 09.00 ute i fylkeskommunen sammen med de medarbeiderne dere anser som relevante at deltar.

Agenda for dagen

09.00 - Digital introduksjon i regi av Valgdirektoratet (introduksjonsvideo følger under). 

09.05 - Oppgavesettet tas i bruk. 

18.00 - Prøvevalgsmiljøet i EVA stenger.

avatar
Introduksjonsvideo

I denne introduksjonsvideoen får du praktisk informasjon om gjennomføringen av prøvevalget. Lykke til!

Løpende oppdateringer

 • 18.08. kl. 13:33: EVA Skanning bør oppgraderes før start. Ny versjon skal rette opp treghet og verifiseringsutfordringer med avkrysningsstemmesedler. Det er sendt ut informasjon til alle skanningansvarlige. Du kan enkelt oppgradere ved å følge denne veiledningen
 • 22.08. kl. 11:00: Dersom dere får melding om om at serienummer for Buypasskort ikke er registrert i EVA skanning-applikasjonene, se følgende veiledning.
 • 24.08. kl. 07:54: Presisering - tellingene som ligger inne i prøvevalgsmiljøet for kommunenes endelige tellinger (som skal kontrolltelles under prøvevalget) er nulltellinger. Det betyr at det er opp til dere å avgjøre hvor mange stemmesedler dere ønsker å øve med under opptelling. Når dere sammenligner kommunenes endelige tellinger med deres kontrolltellinger, vil det naturligvis være avvik.

Oppgavesett

Oppgavesettet tar dere gjennom fylkeskommunens valggjennomføring fra start til slutt. 

Datoen for dette prøvevalget er satt til onsdagen etter valgdagen. Det legges opp til at kommunene skal ha ferdigstilt sine opptellinger og levert valgmateriellet videre til fylkeskommunen for kontrolltelling. Dere skal deretter kontrolltelle kommunenes opptellinger maskinelt.

For at dere skal rekke gjennom alle oppgavene i oppgavesettet, vil hver fylkeskommune kun ha 2 kommuner tilgjengelig for kontrolltelling i prøvevalgsmiljøet i EVA. Tellingene som ligger inne i prøvevalgsmiljøet for kommunenes endelige tellinger (som skal kontrolltelles under prøvevalget) er nulltellinger. Det betyr at det er opp til dere å avgjøre hvor mange stemmesedler dere ønsker å øve med under opptelling.

De resterende kommunene vil allerede ha nulltellinger lagt inn, slik at dere kan foreta valgoppgjør.

Oppgavesettet kan lastes ned som PDF her. 

Prøvevalgsmiljøet i EVA

Under prøvevalget benyttes et eget prøvevalgsmiljø i EVA. Dere logger på miljøet med ordinær pålogging, tilsvarende den som benyttes i EVA Admin. Grunnlagsdataene og godkjente valglister dere har lagt inn i EVA Admin danner grunnlaget for innstillingene i prøvevalgsmiljøet.

Prøvevalgsmiljøet finner du på https://provevalg-eva.valg.no/. Dette blir tilgjengelig kl. 09.00 torsdag 24. august.  

Hva må dere forberede i forkant?

I forkant av prøvevalget bør dere gjøre nødvendige forberedelser, slik at dere kan konsentrere dere om å løse oppgavene når prøvevalget i gang. Prøvevalgsmiljøet åpner torsdag morgen.

Sørg for å:

 • Klargjøre PCene dere skal benytte med nedlastet sertifikat til EVA Admin.
  • Husk å teste at sertifikatet fungerer før prøvevalget begynner. Dette kan gjøres på https://okey.valg.no/.
 • Kontrollere at dere har følgende rolle i prøvevalgsmiljøet i EVA:
  • Valgansvarlig fylkeskommune
 • Installere, rigge og teste utstyr og programvare for EVA Skanning.
 • Klargjøre buypasskort for overføring av resultatet fra EVA Skanning til EVA Admin, og registrere dette i EVA.  
 • Før opptelling: skriv ut strekkodeark fra prøvevalgsmiljøet i EVA for alle opptellingskategorier i de to kommunene som dere skal gjennomføre kontrolltelling for.
  • Strekkodelapper vil etter valget følge med materiellet som overleveres fra kommunen, men må skrives ut av fylkeskommunen som en del av forberedelsene til prøvevalget.
 • Klargjøre stemmesedler for fylkestingsvalget fordelt på partiene som stiller til valg.
  • Dere kan gjerne forberede rettelser på et valgfritt antall stemmesedler (personstemmer). Husk å la noen stemmesedler være ustemplet.
  • Dere kan fordele stemmesedlene i kasser med valgfritt antall sedler.
 • Planlegg stikkprøvekontroll av utvalgte kasser.
  • Merk noen kasser som skal via stikkprøvebordet, sørg for at det er mulig å merke kassene med nummer for skannerstasjon og skannpersonale. Les mer om stikkprøve her.
 • Klargjøre nødvendig påloggingsmetode for alle deltakere.
  • Dere kan velge mellom MinID, BankID, BuypassID eller Commodifides. 

Hjelpemidler

Lurer du på hvordan du skal løse oppgavesettet? Les gjennom oppgaveteksten nøye dersom du står fast. Løsningen skal ligge i oppgavesettet.

I tillegg finner du en rekke hjelpemidler her på Valgmedarbeiderportalen, som bør benyttes aktivt under prøvevalget for å løse oppgavene på egenhånd, inkludert: 

Du kan også navigere gjennom alle valgets faser og relevante temaartikler via tidslinjen på forsiden eller ved å benytte portalens søkefelt for å få opp relevant innhold.

Spørsmål?

Har du spørsmål du ikke har funnet svar på? Husk at du kan ta kontakt med vårt kontaktsenter ved å sende en skriftlig henvendelse via vårt kontaktskjema eller ved å ta kontakt med oss per telefon.

Kontaktsenteret er åpent frem til kl. 18.00 under prøvevalget 24. august.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.