ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Revidert sikkerhetsveileder

Valgdirektoratet har oppdatert veilederen i sikkerhet, som gir valgansvarlige råd og anbefalinger i gjennomføring av sikre valg.

Veilederen har egne kapitler om fysisk sikring, tiltak i forbindelse med organisasjon og rekruttering samt IT-sikkerhet knyttet til bruk av EVA-applikasjonene. I tillegg finner dere sjekklister og lister med domener og url-er i egne vedlegg til veilederen.

Denne veilederen er en oppdatert versjon av veilederen som ble laget til valget i 2021.

Se veileder i sikkerhet.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.