ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Tolkningsuttalelse om listeforslag

Kommunal- og distriktsdepartementet har på bakgrunn av en henvendelse til Valgdirektoratet kommet med tolkning av § 3-4 (2) i valgloven. Problemstillingen handler om det er anledning til å trekke seg fra å stå på et listeforslag etter at den lokale fristen for dette er gått ut. Tolkningen kan være nyttig i kommunens/fylkeskommunens saksbehandling av listeforslag.

Du finner tolkningsuttalelsen her

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.