ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgkonferansen 2023 del 2 gjennomført!

Valgdirektoratet hadde gleden av å invitere til heldigital konferanse.

6. juni gjennomførte vi Valgkonferansen 2023 - del 2, som omhandlet stemmegivning, opptelling, resultat og kommunikasjonstiltak.

Du finner nå presentasjoner, opptak og svar på innkomne spørsmål på samlesiden for Valgkonferansen 2023.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.