Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Avrop på trykking av stemmesedler 2023

Kommuner og fylkeskommuner kan gjøre avrop på trykking av stemmesedler ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Ved avropet ønsker trykkeriet at dere legger inn et anslag på hvor mange stemmesedler dere planlegger å bestille. Anslaget er ikke bindende, men gir trykkeriet en pekepinn på det totale behovet for stemmesedler.

Det er ikke nødvendig å ha all informasjon klar nå. Trykkeriet vil følge opp avropet for å få alle detaljer på plass med sikte på å utforme en ordrebekreftelse. Det er først når ordrebekreftelsen er sendt at avropet blir en bindende avtale mellom trykkeriet og kommunen/fylkeskommunen.

Frist for å gjøre avrop er 1. april 2023

Fylker som skal deles

Fylkestingsvalget 2023 skal gjennomføres med den geografien som gjelder fra 1. januar 2024. Fylkeskommuner med ansvar for flere fylker kan gjøre ett samlet avrop for hele den nåværende fylkeskommunen. Den endelige bestillingen som skjer senere må imidlertid gjøres per fylke det skal gjennomføres valg i.

Eksempel: Viken fylke sender inn kun ett avropsskjema der de oppgir et samlet estimat for Østfold, Akershus og Buskerud. Når den endelige bestillingen skjer må det bestilles for Østfold, Akershus og Buskerud separat.

Det samme gjelder for Ålesund kommune, som gjør et samlet avrop for Ålesund og Haram under ett.

 

Prisliste på stemmesedler i avtalen med Andvord Grafisk AS

 

 

Avropsskjema

Legg inn firesifret kommunenummer eller tosifret fylkesnummer
Kommunen eller fylket bestillingen gjelder for
Navn på person som trykkeriet kan ta kontakt med ved spørsmål
Kontaktpersonens telefonnummer
Kontaktpersonens e-postadresse
Ikke bindende. Endelig antall bestemmes senere i prosessen.
Annen informasjon som er relevant for trykkeriet.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.