ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Bestilling av e-ID/Buypass ID på smartkort

Informasjon om bestilling av e-ID/Buypass ID på smartkort

For alle kommuner som skal skanne stemmesedler må 2 valgansvarlige ha Buypass ID på smartkort for elektronisk signering av opptellingsresultatene. Valgdirektoratet anbefaler disse å bestille smartkort som beskrevet i denne veiledningen.

Kommunene/fylkeskommunene kan bestille Buypass ID på smartkort for bruk i ID-porten for øvrige valgmedarbeidere, men dette er ikke et krav.

Bruk av Buypass ID på smartkort

Med Buypass ID på smartkort foretas autentisering online mot ID-porten, som igjen er integrert med Buypass sine sentrale systemer for autentisering.


For EVA har Buypass utviklet et eget kortdesign - vist under.

Bestilling av Buypass ID på smartkort for valgansvarlige og valgmedarbeidere – med valgdesign

Buypass mottar en liste over valgansvarlige i kommunen fra Valgdirektoratet.

Dersom du ikke er registrert som valgansvarlig vil Buypass be deg kontakte Valgdirektoratet – du må da registreres i EVA før Buypass ID på smartkort kan utstedes.

En valgansvarlig kan registrere kommunedata, bestille kortlesere og godkjenne bestillinger på Buypass ID på smartkort som er gjort av valgmedarbeidere.

For å bestille Buypass ID på smartkort for valgansvarlige og valgmedarbeidere så er prosessen følgende:

  1. Registrer din kommune hos Buypass og bestill eventuelt smartkortlesere via denne siden https://www.buypass.no/reg/valg2023 NB! Vil bli tilgjengelig 15.02.2023
  2. Når Buypass har mottatt registrering, sendes en e-post til valgansvarlig med informasjon om videre fremdrift, samt lenker for bestilling av smartkort til valgansvarlig og valgmedarbeider.

 

Kontaktinformasjon Buypass:

e-post: kundeservice@buypass.no

telefon: 22 70 13 00

 

Merk! Buypass ID på smartkort med valgdesign skal ikke på noen måte brukes eller oppfattes som legitimasjon for valgmedarbeidere.

 

For valgansvarlige og valgmedarbeidere:

Bestillingsperiode 1:

  • Åpning av bestillingsportalene hos Buypass              15. feb 2023
  • Frist innlegging av bestillinger for valgansvarlige       28. feb 2023
  • Frist innlegging av bestillinger for valgmedarbeidere 07. mar 2023

Bestillingsperiode 2:

  • Bestillingsperiode 2 starter                                            15. mai 2023
  • Frist innlegging av bestillinger for valgansvarlige         05. jun 2023
  • Frist innlegging av bestillinger for valgmedarbeidere   09. jun 2023

Merk! Buypass produserer Buypass ID på smartkort til valgansvarlige utenom periodene hvis det er behov.

Buypass ID på smartkort til valgmedarbeidere må godkjennes av en valgansvarlig før de kan utstedes.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.