ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

For deg som er stemmemottaker i en kommune med 30 eller flere manntallsførte

Her kan du lese mer om hvor du skal sende forhåndsstemmegivninger du mottar til sametingsvalget.

Velgere som er manntallsført i din kommune

Stemmegivningen beholdes hos dere og telles sammen med andre mottatte og tilsendte forhåndsstemmegivninger. Stemmegivningene sendes videre til opptellingskommunen i deres valgkrets etter at dere har gjennomført den foreløpige tellingen.

 

Velgere som er manntallsført i en annen kommune med 30 eller flere manntallsførte

Stemmegivningen sendes til den kommunen velgeren er manntallsført.

Eksempler:

  • Velger er manntallsført i Drammen kommune: Stemmegivningen sendes til Drammen
  • Velger er manntallsført i Kautokeino: Stemmegivningen sendes til Kautokeino

Og så videre

 

Velgere som er manntallsført i en kommune med færre enn 30 manntallsførte

Stemmegivningen sendes til opptellingskommunen i den kretsen velgerens kommune tilhører.

Eksempler:

  • Velger er manntallsført i Risør kommune: Stemmegivningen sendes til Oslo (opptellingskommune i Sør-Norge valgkrets)
  • Velger er manntallsført i Orkland kommune: Stemmegivningen sendes til Steinkjer (opptellingskommune i Sørsamisk valgkrets)
  • Velger er manntallsført i Dyrøy kommune: Stemmegivningen sendes til Narvik (opptellingskommune i Vesthavet valgkrets)

Og så videre

 

Oversikt over antall manntallsførte i alle kommuner

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.