ORDLISTE

ORDLISTE

Partier som kan stille etter forenklet regelverk i 2023

Denne oversikten oppdateres fortløpende og eventuelle nye registrerte partier legges til.

Registrerte partier som oppfyller kravene

Følgende partier fikk enten minst 5000 stemmer i hele landet, eller minst 500 stemmer i ett valgdistrikt ved stortingsvalget 2021:

 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene
 • Folkets Parti
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Partiet De Kristne
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

 

Følgende partier har blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg og oppfyller dermed også kravet til forenklet regelverk:

(Foreløpig ingen nye registrerte partier)

 

Øvrige registrerte partier

De øvrige registrerte partiene oppfyller ikke kravet til forenklet behandling og må samle inn underskrifter i henhold til reglene i § 6-3 andre ledd i valgloven. Det gjelder:

 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Kystpartiet
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Piratpartiet
 • Samfunnspartiet
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.