ORDLISTE

ORDLISTE

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023

mandag
30.01
NY
kl 10.00
Arrangement

Valgkonferanse i Bodø

Konferansen avholdes 30.og 31. januar 2023 på Quality Hotel Ramsalt.

onsdag
01.02
NY
kl 10.00
Arrangement

Valgkonferanse i Alta

Konferansen avholdes 1.og 2. februar 2023 på Scandic Alta.

mandag
06.02
NY
kl 12.00
Oppstart

Påmelding til fagdag skanning åpner

Fagdagene foregår i Tønsberg i perioden 28. april til 12. mai. Påmeldingen er åpen til 28. februar.

 

Les mer om tilbudet i denne artikkelen

onsdag
15.02
NY
kl 00.00
Oppstart

Bestillingsportalen til Buypass åpner

tirsdag
28.02
NY
kl 23.58
Frist

Frist for å bestille valgmateriell

Gjelder valgmateriell som Valgdirektoratet er ansvarlig for å tilby. Bestilling skjer via skjema som er sendt ut til alle valgansvarlige.

tirsdag
28.02
NY
kl 23.59
Frist

Frist for å bestille Buypass for valgansvarlige (bestillingsperiode 1)

onsdag
01.03
NY
kl 23.59
Frist

Frist for avrop på avtale om skanningtjenester

Kommuner og fylkeskommuner kan gjøre avrop på Valgdirektoratets avtale om kjøp eller leie av skannere og skanningtjenester. Fristen for dette er 1. mars 2023.

Avropsskjemaer finner dere her

tirsdag
07.03
NY
kl 23.59
Annen frist

Frist for å bestille Buypass for øvrige valgmedarbeidere (bestillingsperiode 1)

onsdag
15.03
NY
kl 23.59
Frist

Nettbutikken for valgutstyr stenger

fredag
31.03
NY
kl 12.00
Frist

Innlevering av listeforslag

Listeforslag må leveres inn innen 31. mars i valgåret kl. 12.

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

fredag
31.03
NY
kl 23.59
Frist

Frist for endring av stemmekretser

Endringer i kommunens stemmekretser må meldes til Kartverket innen 31. mars i valgåret, jf. § 9-3 (1) i valgloven.

fredag
31.03
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av opplysninger i Partiregisteret

Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valgåret.

lørdag
01.04
NY
kl 23.59
Frist

Frist for avrop på avtale om trykking av stemmesedler

Kommuner og fylkeskommuner kan gjøre avrop på Valgdirektoratets avtale om trykking av stemmesedler. Fristen for dette er 1. april 2023.

 

Les mer om avtalen og gjør avrop på eget skjema her på portalen

torsdag
20.04
NY
kl 12.00
Frist

Tilbakekalling av listeforslag

Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april i valgåret.

fredag
28.04
NY
kl 09.00
Arrangement

Fagdag skanning

I perioden 28. april til 12. mai arrangerer Valgdirektoratet fagdager om skanning for kommuner og fylkeskommuner. Fagdagen gir dere innføring i og muligheten til å øve på å telle maskinelt. Fagdagene avholdes i Tønsberg.

 

Mer informasjon kommer.

onsdag
31.05
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av grunnlagsdata i EVA

Frist for kommunene og fylkeskommunene til å legge inn grunnlagsdata i EVA Admin er 31. mai i valgåret.

torsdag
01.06
NY
kl 23.59
Frist

Godkjenning av listeforslag

Valgstyrene og fylkesvalgstyrene avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

fredag
02.06
NY
kl 00.00
Lokal frist

Kunngjøring om godkjente valglister

Når listeforslagene er godkjent, skal valgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Valgstyret kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut. For fylkestingsvalg er det fylkesvalgstyret som skal gjøre dette.

mandag
05.06
NY
kl 23.59
Frist

Frist for å bestille Buypass for valgansvarlige (bestillingsperiode 2)

tirsdag
06.06
NY
kl 09.00
Arrangement

Digital valgkonferanse

Konferansen tar for seg fasene stemmegivning, opptelling og valgoppgjør. Mer informasjon kommer.

fredag
09.06
NY
kl 23.59
Annen frist

Frist for å bestille Buypass for øvrige valgmedarbeidere (bestillingsperiode 2)

tirsdag
13.06
NY
kl 09.00
Arrangement

Prøvevalg 1 (manuell telling)

Prøvevalg 1, med vekt på manuell telling. Alle kommuner oppfordres til å delta, også de som skanner.

fredag
30.06
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om tidligstemmegivning

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for tidligstemmegivningen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 1. juli i valgåret.

fredag
30.06
NY
kl 23.59
Frist

Skjæringsdato for manntallet

Skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni.

mandag
03.07
NY
kl 00.00
Frist

Tidligstemmegivning

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august.

 

I 2023 faller 1. juli på en lørdag, og i henhold til valgloven § 15-5 begynner fristen da å løpe på nærmeste påfølgende hverdag.

mandag
03.07
NY
kl 00.00
Frist

Utenriksstemmegivning

Perioden for forhåndsstemmegivning utenriks starter 1. juli i valgåret og varer til nest siste fredag før valgdagen.

 

I 2023 faller 1. juli på en lørdag, og i henhold til valgloven § 15-5 begynner fristen da å løpe på nærmeste påfølgende hverdag.

onsdag
12.07
NY
kl 12.00
Lokal frist

Kunngjøring om utleggingsmanntall

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for at manntallet legges ut til ettersyn. Valgloven setter ikke en dato for når manntallet skal legges ut, men det skal skje så snart det lar seg gjøre når endelig manntall er klart etter skjæringsdatoen.

onsdag
09.08
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om forhåndsstemmegivning

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for forhåndsstemmegivningen. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 10. august i valgåret.

torsdag
10.08
NY
kl 00.00
Frist

Forhåndsstemmegivning

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august i valgåret og varer til siste fredag før valgdagen.

tirsdag
22.08
NY
kl 09.00
Arrangement

Prøvevalg 2 (skanning) for kommuner

Prøvevalg 2 for kommuner som teller maskinelt. Det er også anledning til å delta for kommuner som kun teller manuelt.

torsdag
24.08
NY
kl 09.00
Arrangement

Prøvevalg 2 for fylkeskommuner

fredag
01.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning utenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning utenriks foregår fram til og med nest siste fredag før valgdagen.

fredag
08.09
NY
kl 12.00
Lokal frist

Kunngjøring om stemmegivning hjemme (ambulerende stemmegivning)

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette skal settes mellom tirsdag og fredag den siste uken før valget. Valgstyret skal kunngjøre fristen.

fredag
08.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemmegivning innenriks avsluttes

Forhåndsstemmegivning innenriks foregår til og med siste fredag før valgdagen. Dette gjelder også på Svalbard og Jan Mayen.

 

På Svalbard kan Sysselmesteren fastsette at forhåndsstemmegivningen skal avsluttes tidligere, for å sikre at alle stemmene kommer fram innen fristen.

søndag
10.09
NY
kl 00.00
Oppstart

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer

Den foreløpige opptellingen av ordinære forhåndsstemmer kan starte dagen før valgdagen.

søndag
10.09
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om stemmegivning på valgting

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for stemmegivning på valgting. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før valgdagen..

mandag
11.09
NY
kl 00.00
Frist

Valgdag

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er mandag 11. september.

tirsdag
12.09
NY
kl 17.00
Frist

Frist for godkjenning av forhåndsstemmer mottatt i konvolutt

For at en stemmegivning skal kunne godkjennes må den komme inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

fredag
22.09
NY
kl 23.59
Annen frist

Frist for å laste opp møtebøker

Når valgoppgjøret er foretatt og møtebøkene signert, kan disse lastes opp gjennom Valgmedarbeiderportalen, slik at de blir tilgjengelige på valgresultat.no.

Det er valgstyrets og fylkesvalgstyrets møtebok som skal lastes opp. Husk å ta med eventuelle vedlegg.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.