ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Partier som kan stille etter forenklet regelverk i 2025

Denne oversikten oppdateres fortløpende og eventuelle nye registrerte partier legges til.

Registrerte partier som oppfyller kravene

Følgende partier fikk minst 5000 stemmer i hele landet ved stortingsvalget 2021:

 • Arbeiderpartiet
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Industri- og Næringspartiet
 • Konservativt
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Norgesdemokratene
 • Partiet Sentrum
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

 

Følgende partier har blitt registrert i Partiregisteret etter forrige stortingsvalg og oppfyller dermed også kravet til forenklet regelverk:

(Foreløpig ingen nye registrerte partier til valget i 2025)

 

Øvrige registrerte partier

De øvrige registrerte partiene oppfyller ikke kravet til forenklet behandling og må samle inn underskrifter i henhold til reglene i § 5-4 andre ledd i valgloven. Det gjelder:

 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Folkets Parti
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Piratpartiet
 • Samfunnspartiet

 

Les mer om de registrerte partiene på Partiregisterets nettsider

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.