ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Prøvevalg 13. juni 2023

Velkommen til samlesiden for det første prøvevalget i 2023! Her finner du oppgavesett og alt du trenger for å delta på prøvevalget. Se under filmen for praktisk informasjon som oppgavesett m.m.

Løpende oppdateringer fra Valgdirektoratet

Ved behov vil det publiseres løpende oppdateringer fra Valgdirektoratet på denne samlesiden. 

9. juni kl. 17:14:
Grunnet anonymiseringen av utleggingsmanntallet vil ikke velgerens fødselsdato i utleggingsmanntallet stemme overens med fødselsnummeret som vises når velgeren søkes opp for å registrere stemmegivning. Kontroller i stedet velgerens identitet ved å sammenligne navn og adresse. 

Gjennomføring av prøvevalg 1

Prøvevalg 1 arrangeres tirsdag 13. juni fra kl. 09.00 og fokuserer på manuell opptelling. Vi oppfordrer allikevel alle kommuner til å delta fordi alle skal telle manuelt under foreløpig opptelling.

Prøvevalget arrangeres av Valgdirektoratet og er en praktisk øvelse på gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg sammen med dere som jobber med valg i kommunene. Gjennomføringen av prøvevalget skjer ute i din kommune sammen med medarbeidere som skal bidra under valggjennomføringen. Dere vurderer selv hvem dere mener er relevante å inkludere fra deres kommune.

Du finner alt du trenger om prøvevalget på denne samlesiden. Påmelding er derfor ikke nødvendig. 

Agenda for dagen

09.00 - Introduksjon i regi av Valgdirektoratet med en introduksjonsvideo som tilgjengeliggjøres på denne samlesiden. 

09.15 - Oppgavesettet tas i bruk. Husk å laste ned utleggingsmanntallet og kontrollere at dere har nødvendige brukere i prøvevalgsmiljøet i EVA før dere starter. 

12.00 - Sperrefrist. Etter dette vil resultater bli synlige på prove-valgresultat.valg.no.

18.00 - Prøvevalgsmijøet i EVA stenger

avatar
Introduksjon til prøvevalget
13.06.2023

Hva må dere forberede i forkant?

I forkant av prøvevalget bør dere gjøre nødvendige forberedelser, slik at dere kan konsentrere dere om å løse oppgavene når prøvevalget i gang.

Forberedelser for å ta i bruk prøvevalgsmiljøet i EVA

Prøvevalget foregår i et eget prøvevalgsmiljø i EVA, som er tilgengelig fra kl. 09.00-18.00 den 13. juni.

For å ta i bruk prøvevalgsmiljøet, sørg for å:

 • Ferdigstille grunnlagsdata innen fristen 31. mai.
 • Klargjøre PCene dere skal benytte med nedlastet sertifikat til EVA Admin.
  • Husk å teste at sertifikatet fungerer før prøvevalget begynner. Her kan du sjekke om sertifikatet er installert korrekt: https://okey.valg.no/
 • Opprette nødvendige brukere i EVA Admin innen 31. mai.
  • Rollene kan også opprettes i prøvevalgsmiljøet i EVA når prøvevalget starter eller lastes opp ved å benytte vedlagte maler for import av forhåndsstemmemottakere og stemmemottaker valgting og ansvarlig valglokale.
  • Under prøvevalget er det behov for å benytte følgende roller:
   • Valgansvarlig kommune
   • Forhåndsstemmemottaker
   • Stemmemottaker valgting – for hver krets (ved elektronisk manntall)
   • Ansvarlig valglokale - for hver krets (ved elektronisk manntall)
 • Hente utleggingsmanntallet i prøvevalgsmiljøet i EVA når prøvevalget starter. 
 • Klargjøre nødvendig påloggingsmetode
  • Sørg for at deltakerne har minst én tilgjengelig påloggingsmetode (MinID, BankID, BuypassID eller Commfides).

Forberedelser dersom dere ønsker å øve med valgmateriell

Dersom dere ønsker å øve med valgmateriell samtidig som at dere løser oppgavene i EVA, trenger dere følgende materiell:

 • Stemmesedler til kommunestyre- og fylkestingsvalg
 • 4 ulike typer konvolutter (kan improviseres med vanlige konvolutter som merkes, dersom dere ikke har dette liggende):
  • Stemmeseddelkonvolutter
  • Omslagskonvolutter
  • Beredskapskonvolutter
  • Særskilt omslag
 • To ulike stempler (for mottak av forhåndsstemmer og valgtingsstemmer)
  • Husk at stempelet som benyttes i forhåndsstemmeperioden ikke skal ha kommunevåpen, navn eller noe annet som avslører hvor stemmen er avgitt
 • Urne(r)

Dersom dere kun ønsker å gjennomføre oppgavene i EVA følger dere oppgavenummereringen.

Oppgavesett

Oppgavesettet tar dere gjennom valggjennomføringen fra start til slutt.

Oppgavesettet er i år mer praktisk rettet og beskriver ulike situasjoner som kan oppstå under valggjennomføringen. Dere velger derfor selv om dere kun ønsker å øve i EVA eller om dere vil øve med valgmateriell. 

Første del av oppgavesettet simulerer forhåndsstemmeperioden, hvor det skal registreres ulike kategorier forhåndsstemmer i EVA Admin. Neste del tar for seg valgdagen, hvor ulike kategorier stemmegivninger på valgting skal registreres. Deretter avsluttes valgting, tilsvarende valgkvelden kl. 21, og dere skal foreta opptelling og valgoppgjør.

Les gjerne gjennom oppgavesettet før dere starter og sørg for å følge oppgavesettet nøye under gjennomføringen.

Oppgavesettet kan lastes ned som PDF her. 

Prøvevalgsmiljøet i EVA

Under prøvevalget benyttes et eget prøvevalgsmiljø i EVA, samt et fiktivt manntall som må lastes ned og som brukes til å søke i manntallet under prøvevalget. Dere logger på miljøet med ordinær pålogging, tilsvarende den som benyttes i EVA Admin. Grunnlagsdataene dere registrerer innen 31. mai danner grunnlaget for innstillingene i prøvevalgsmiljøet og gjennomføringen av prøvevalget i deres kommune.

Du finner mer informasjon om prøvevalgsmiljløet og rammene for prøvevalget i oppgavesettet.

Prøvevalgsmiljøet finner du på https://provevalg-eva.valg.no/.

Hjelpemidler

Lurer du på hvordan du skal løse oppgavesettet? Les gjennom oppgaveteksten nøye dersom du står fast. Løsningen skal ligge i oppgavesettet.

I tillegg finner du en rekke hjelpemidler her på Valgmedarbeiderportalen, som bør benyttes aktivt under prøvevalget for å løse oppgavene på egenhånd, inkludert: 

Du kan også navigere gjennom alle valgets faser og relevante temaartikler via tidslinjen på forsiden eller ved å benytte portalens søkefelt for å få opp relevant innhold.

Spørsmål?

Har du spørsmål du ikke har funnet svar på? Husk at du kan ta kontakt med vårt kontaktsenter ved å sende en skriftlig henvendelse via vårt kontaktskjema eller ved å ta kontakt med oss per telefon.

Kontaktsenteret er åpent frem til kl. 18.00 i dag.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.