ORDLISTE

ORDLISTE

Prøvevalg 13. juni 2023

Velkommen til samlesiden for det første prøvevalget i 2023! Her finner du oppgavesett og alt du trenger for å delta på prøvevalget.

Gjennomføring av prøvevalg 1

Prøvevalg 1 arrangeres tirsdag 13. juni mellom kl. 09.00-15.00 og fokuserer på manuell opptelling. Vi oppfordrer allikevel alle kommuner til å delta fordi alle skal telle manuelt under foreløpig opptelling.

Prøvevalget arrangeres av Valgdirektoratet og er en praktisk øvelse på gjennomføringen av årets kommunestyre- og fylkestingsvalg sammen med dere som jobber med valg i kommunene. Gjennomføringen av prøvevalget skjer ute i din kommune sammen med medarbeidere som skal bidra under valggjennomføringen. Dere vurderer selv hvem dere mener er relevante å inkludere fra deres kommune.

Du finner alt du trenger om prøvevalget på denne samlesiden. Påmelding er derfor ikke nødvendig. 

Agenda for dagen

09.00 - Introduksjon i regi av Valgdirektoratet med en introduksjonsvideo som tilgjengeliggjøres på denne samlesiden.

09.15 - Oppgavesettet tas i bruk, og dere gjennomfører prøvevalget som om det skulle vært den reelle valggjennomføringen i din kommune.

Hva må dere forberede i forkant?

I forkant av prøvevalget bør dere gjøre nødvendige forberedelser, slik at dere kan konsentrere dere om å løse oppgavene når prøvevalget i gang. Sørg for å:

 • Ferdigstille grunnlagsdata innen fristen 31. mai.
 • Klargjøre PCene dere skal benytte med nedlastet sertifikat til EVA Admin.
  • Husk å teste at sertifikatet fungerer før prøvevalget begynner. Her kan du sjekke om sertifikatet er installert korrekt: https://okey.valg.no/
 • Opprette nødvendige brukere i EVA Admin innen 31. mai.
  • Rollene kan også opprettes i prøvevalgsmiljøet i EVA i etterkant.
  • Under prøvevalget er det behov for å benytte følgende roller:
   • Valgansvarlig kommune
   • Forhåndsstemmemottaker
   • Stemmemottaker valgting – for hver krets (ved elektronisk manntall)
   • Ansvarlig valglokale - for hver krets (ved elektronisk manntall)
 • Hente utleggingsmanntallet i prøvevalgsmiljøet i EVA.
 • Klargjøre nødvendig påloggingsmetode
  • Sørg for at deltakerne har minst én tilgjengelig påloggingsmetode (MinID, BankID, BuypassID eller Commfides).

Les gjerne gjennom oppgavesettet før dere starter og sørg for å følge oppgavesettet nøye under gjennomføringen.

Oppgavesett

Oppgavesettet tar dere gjennom valggjennomføringen fra start til slutt.

Oppgavesettet er i år mer praktisk rettet og beskriver ulike situasjoner som kan oppstå under valggjennomføringen. Dersom dere ønsker å øve på den praktiske valggjennomføringen med valgmateriell samtidig som at dere gjennomfører oppgavene i EVA, beskriver oppgavesettet hvordan stemmegivningene håndteres i praksis. Dersom dere kun ønsker å gjennomføre oppgavene i EVA følger dere oppgavenummereringen.

Første del av oppgavesettet simulerer forhåndsstemmeperioden, hvor det skal registreres ulike kategorier forhåndsstemmer i EVA Admin. Neste del tar for seg valgdagen, hvor ulike kategorier stemmegivninger på valgting skal registreres. Deretter avsluttes valgting, tilsvarende valgkvelden kl. 21, og dere skal foreta opptelling og valgoppgjør.

Oppgavesettet kan lastes ned som PDF her. 

Prøvevalgsmiljøet i EVA

Under prøvevalget benyttes et eget prøvevalgsmiljø i EVA, samt et fiktivt manntall som må lastes ned og som brukes til å søke i manntallet under prøvevalget. Dere logger på miljøet med ordinær pålogging, tilsvarende den som benyttes i EVA Admin. Grunnlagsdataene dere registrerer innen 31. mai danner grunnlaget for innstillingene i prøvevalgsmiljøet og gjennomføringen av prøvevalget i deres kommune.

Du finner mer informasjon om prøvevalgsmiljløet og rammene for prøvevalget i oppgavesettet.

Prøvevalgsmiljøet finner du på https://provevalg-eva.valg.no/.

Hjelpemidler

Lurer du på hvordan du skal løse oppgavesettet? Les gjennom oppgaveteksten nøye dersom du står fast. Løsningen skal ligge i oppgavesettet.

I tillegg finner du en rekke hjelpemidler her på Valgmedarbeiderportalen, som bør benyttes aktivt under prøvevalget for å løse oppgavene på egenhånd, inkludert: 

Du kan også navigere gjennom alle valgets faser og relevante temaartikler via tidslinjen på forsiden eller ved å benytte portalens søkefelt for å få opp relevant innhold.

Spørsmål?

Har du spørsmål du ikke har funnet svar på? Husk at du kan ta kontakt med vårt kontaktsenter ved å sende en skriftlig henvendelse via vårt kontaktskjema eller ved å ta kontakt med oss per telefon.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.