ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Stemmestyrets møtebok

Stemmestyret er ansvarlig for at stemmegivningen går riktig for seg i deres stemmekrets. De skal foreta urnetellingen, og i noen kommuner også gjennomføre den foreløpige opptellingen av valgtingsstemmer. Stemmestyrets møtebok er dokumentasjonen på dette.

Stemmestyrets møtebok er delt inn i fire deler:

A Administrative forhold som viser åpningstider og navn og rolle for medlemmene i stemmestyret

B Behandling av mottatte stemmer: Stemmestyret skal fylle inn antall stemmegivninger som er mottatt i særskilt omslag og antall fremmedstemmer eller beredskapsstemmer

C Foreløpig opptelling av stemmesedler: I tabell C1 skal stemmestyret sammenligne antall kryss i manntall mot det totale antall opptelte stemmesedler. Stemmesedlene fordeles på godkjente og tvilsomme stemmesedler. Det er dette som også kalles urnetelling.

For kommuner som har valgt opptellingsmåte lokalt fordelt på krets, skal det også fylles ut antall blanke stemmesedler i tabell C1. I tillegg vil møteboken inneholde del C2 Partifordelte stemmesedler, hvor stemmestyret skal legge inn den foreløpige opptellingen av valgtingstemmene i sin krets ved å partifordele stemmesedlene.

D Andre forhold gir mulighet til å skrive direkte i møteboken. Feltet er ikke tilgjengelig i EVA slik at informasjon i dette feltet kun vil være synlig i papirutgaven av møteboken.

Husk at stemmestyrets møtebok er et offentlig dokument. Generelle betraktninger eller evalueringer fra stemmestyret skal holdes utenfor protokollen.

 

Merk: I kommuner med papirmanntall må det skrives ut en papirversjon av møteboka som deretter fylles ut manuelt av stemmestyret. Mal for møteboka blir tilgjengelig her på Valgmedarbeiderportalen i løpet av våren i valgåret.

Kommuner med elektronisk manntall kan skrive ut møteboka som en rapport fra EVA. Husk at feltet "D Andre forhold" må fylles ut manuelt (se ovenfor)

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.