ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Tidspunktet for opptelling av forhåndsstemmene

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer kan nå starte søndagen før valgdagen.

Tidligere måtte opptellingen av forhåndsstemmer vente til valgdagen, og være påbegynt senest fire timer før stemmingen ble avsluttet. Den midlertidige lovendringen innebærer at opptellingen kan begynne fra midnatt natt til søndag. Dette betyr at kommunene kan gjøre forberedelser til opptellingen på lørdag, gjennom for eksempel sortering av stemmesedler og åpning av stemmeseddelkonvolutter.

Prinsippet om hemmelig valg må fortsatt ligge til grunn. Valgstyret er ansvarlig for å sørge for at hensynet til hemmelighold ivaretas under opptellingen på søndagen. Dersom det er kommet inn for få forhåndsstemmegivninger til å ivareta dette prinsippet, må opptellingen vente til samtlige forhåndsstemmegivninger er godkjent.

Bakgrunnen for å kunne starte foreløpig opptelling av forhåndsstemmer er muligheten for økt omfang av forhåndsstemmer og at opptellingen må organiseres på en annen måte enn normalt, som følge av smitteverntiltak. Tiltak for å begrense smittespredningen kan føre til at opptellingen tar lengre tid enn normalt, blant annet på grunn av at valgmedarbeiderne må holde større avstand til hverandre eller at opptellingen må organiseres i mindre grupper.

Den foreløpige opptellingen av stemmesedler avgitt på valgtinget skal fortsatt starte så raskt som mulig etter at stemmingen på valgtinget er avsluttet.

Loven Regelverk

§ 10-5 a. Foreløpig opptelling ved stortingsvalget i 2021
Dersom det kan skje uten å stride mot prinsippet om hemmelig valg, kan den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmer ved stortingsvalget i 2021 starte søndagen før valgdagen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.