ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgdirektoratets kommunikasjonstiltak ved valget 2023

Valgdirektoratet har en rekke tiltak for å nå velgere med informasjon om valget.

Her er en foreløpig oversikt over hvordan direktoratet skal informere ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Valg.no

Nettstedet valg.no skal inneholde all nødvendig informasjon om valg og hvordan man stemmer. Her finner man bl.a. informasjon og veiledning om stemmegivning, både i Norge og utenriks.

Valglokaler.no

valglokaler.no vises alle valglokaler både i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen(e). Her får man opp åpningstider, nærmeste valglokale og man kan søke opp valglokaler.

Nytt i forbindelse med årets valg er at det lages funksjonalitet som gjør at kommunene selv forvalter informasjon om sine valglokaler på nettsiden. Det blir også utvidet informasjon om tilgjengelighet per valglokale, som også forvaltes av kommunene.

Valgresultat.no

Valgresultat.no viser historiske data fra tidligere valg. Fra klokken 21 på valgdagen presenteres valgresultater ved årets valg.

Sosiale medier

På facebook-siden Valg i Norge deles dagsaktuelle saker og relevant velgerinformasjon.

I tillegg vil det bli noe annonsering som spisses mot ulike målgrupper som unge velgere og velgere med innvandrerbakgrunn.

Øvrige tiltak

 • I august og september gjennomføres en nasjonal informasjonskampanje. Denne blir stort sett digital, med unntak av noe utendørs i de større byene.
 • Valgkort sendes til alle stemmeberettigede med informasjon om valget.
 • SMS med påminnelse om valget sendes til alle stemmeberettigede som er registrert med mobilnummer i kontakt- og reservasjonsregisteret (og som ikke har reservert seg mot digital kommunikasjon). SMSen sendes på den målformen velgerne er registrert med i kontakt og reservasjonsregisteret. Innhold eller tidspunkt for utsending er ikke bestemt.
 • Brev med påminnelse om valget sendes til velgere med innvandrerbakgrunn. Innhold og tidspunkt for utsending er ikke bestemt.
 • Plakater i alle valglokaler, med visuell beskrivelse av stemmegivning.
 • Informasjonsbrosjyre som er oversatt til flere språk. Denne kan bestilles i papirversjon av kommuner, fylkeskommuner, politiske partier og interesseorganisasjoner, og kan lastes ned digitalt på valg.no.
 • Visuelle effekter som foto, film og animasjon utarbeides for å vise valggjennomføringen, stemmegivningsprosess, opptelling, tilgjengelighet ved valg og roller og ansvar i valggjennomføringen.
 • Tilpassede informasjonspakker med visuelle elementer og informasjonsartikkel sendes til utenriksdepartementet, organisasjonen Association of Norwegian students abroad, alle videregående skoler og andre interesseorganisasjoner.
 • Filmer, bilder og visuelle effekter gjøres tilgjengelig på valg.no og valgmedarbeiderportalen slik at kommuner, fylkeskommuner og interesseorganisasjoner kan benytte det samme materiellet i sin kommunikasjon med velgerne.
 • Oppfordring til videregående skoler om å informere om valget på sine læringsplattformer. I begynnelsen av august sender direktoratet ut en e-post til landets videregående skoler der de blir bedt om å informere skolens elever om valget.
 • Gjennom en egen tilskuddsordning fordeles 5,5 millioner kroner i tilskudd til ulike organisasjoner som skal bidra til å øke kunnskapen om valg og/eller øke valgdeltakelsen ved stortingsvalget.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.