ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Avganger

Antall listestemmer som et parti har gitt til andre partier. Det vil si antall slengerstemmer som partiets egne velgere har ført opp på stemmesedlene. Avganger sees alltid i sammenheng med tilganger og er kun relevant ved kommunestyrevalg.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.