ORDLISTE

ORDLISTE

Avganger

Antall listestemmer som et parti har gitt til andre partier. Det vil si antall slengerstemmer som partiets egne velgere har ført opp på stemmesedlene. Avganger sees alltid i sammenheng med tilganger og er kun relevant ved kommunestyrevalg.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.