ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Brevstemme

Stemmegivning som skjer som brevpost fra utlandet. Brevstemmegivning er aktuelt når velgeren ikke har mulighet til å oppsøke en offisiell stemmemottaker.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.