ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Forenklet regelverk

For registrerte partier som oppnådde en viss oppslutning ved forrige stortingsvalg, holder det at listeforslag er underskrevet av to styremedlemmer i lokalavdelingen med ansvar for valgdistriktet forslaget gjelder for. Disse partiene slipper dermed å samle inn underskrifter etter ordinært regelverk til listeforslagene sine.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.