ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Listestemme

Grunnlaget for mandatfordeling ved kommunestyrevalg. Listestemmer er antall stemmer et parti har oppnådd multiplisert med antall representanter som skal velges inn til kommunestyret. Det endelige listestemmetallet justeres ved at man legger til tilganger og trekker fra avganger.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.