ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Partikode

Bokstavkode som kommunen eller fylkeskommunen tildeler alle partier og lister som stiller ved valg. Koden benyttes når listeforslaget registreres i EVA og bør følge partiet/listen fra valg til valg.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.