ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Protokoll

Distriktsvalgstyrenes, fylkesvalgstyrenes, valgstyrenes og de enkelte valglokalenes dokumentasjon av valggjennomføringen. Omtales også som "møtebok".
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.