ORDLISTE

ORDLISTE

Renummerering

Endring av rekkefølgen på kandidatene på stemmeseddelen ved stortingsvalg.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.