ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Roder

Inndeling av manntallslister for kommuner med papirmanntall. Rodene deles inn alfabetisk basert på velgernes etternavn. Dette er hensiktsmessig i stemmekretser med mange manntallsførte, slik at avkryssingsmanntallet kan fordeles på flere avkrysserbord.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.