ORDLISTE

ORDLISTE

St. Lagüe

St. Lagües metode brukes for å fordele mandater ved proporsjonale valg (forholdstallsvalg). I Norge benyttes en modifisert variant av metoden.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.