ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

St. Lagüe

St. Lagües metode er en matematisk metode som brukes for å fordele mandater ved proporsjonale valg (forholdstallsvalg). I Norge benyttes en modifisert variant av metoden, med 1,4 som første delingstall.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.