ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Stemmegivning

Resultatet av velgerens valghandling. Velgeren avgir sin stemmegivning når vedkommende legger stemmeseddelen i urnen og krysses av i manntallet.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.