ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Stemmetillegg

Ordning ved kommunestyrevalg, hvor partier eller lister har forhåndsdefinert et visst antall kandidater på sin liste som mottar et tillegg i sitt personlige stemmetall. Kandidater med stemmetillegg skal stå først på listeforslaget, og være markert med uthevet skrift.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.