ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Utenriksstemming

Forhåndsstemme avlagt i utlandet og som sendes til den kommunen velgeren er manntallsført i. Perioden for utenriksstemming starter 1. juli og varer til nest siste fredag før valgdagen.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.