ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgkort

Informasjon som sendes alle stemmeberettigede innenriks, med unntak av de som er bosatt på Svalbard og Jan Mayen. Valgkortet inneholder praktisk informasjon til velgeren om hvor, når og hvordan vedkommende kan stemme.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.