ORDLISTE

ORDLISTE

Valgstyre

Folkevalgt organ som velges av kommunestyret og som har ansvar for gjennomføringen av valg i kommunen. Mange av valgstyrets oppgaver blir gjerne delegert til valgansvarlig i kommunen.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.