ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgstyre

Folkevalgt organ som velges av kommunestyret og som har ansvar for gjennomføringen av valg i kommunen. Mange av valgstyrets oppgaver blir gjerne delegert til administrativt ansatte i kommunen.
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.