Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Ressursbibliotek

På denne siden finner du adresseliste til valgstyrene, profilhåndbok, valglogo, bilder og illustrasjoner, og kampanjemateriell. Under biblioteket finner du informasjon og retningslinjer for bruk av materiellet.

 

Ønsker du å se eksempel på kampanjefilmene før du laster ned? Du finner filmene på direktoratets Vimeo-side.

Alle bilder, filmer og illustrasjoner i ressursbiblioteket eies av Valgdirektoratet og kan gjenbrukes fritt. Valgdirektoratet skal krediteres.

Utover det som tilbys i biblioteket, har Kommunal- og distriktsdepartementet noen bilder som du får tilgang til på deres Flickr-konto.

Den offisielle valglogoen skal kun brukes til offentlig informasjon om valget. Logoen kan bare benyttes av staten, kommunene og fylkeskommunene. Valglogoen skal ikke brukes kommersielt.

Valglogoen må brukes på en korrekt og verdig måte, og i samsvar med reglene for bruk av riksvåpenet. Valglogoen skal vanligvis plasseres øverst til venstre eller øverst midtstilt i forhold til annet utstyr eller tekst.

Tekst må aldri settes over kronen i riksvåpenet, og normalt ikke stå høyere enn kronens underkant. I forhold til riksvåpenet, må aldri noe annet motiv eller skrift stå jevnhøyt med eller høyere enn kronens høyeste punkt, det vil si korset.

Logoen kan kun brukes i fargene gull og sort.

Gullfargen på valglogo er: PMS 871 C
Tilnærmet blandingsfarge: C: 20 M: 25 Y:60 K: 25

Kampanjemateriell

Valgdirektoratet tilgjengeliggjør ulike typer kampanjemateriell som kommunene kan benytte seg av. Materiellet omfatter blant annet videoer, plakater og lignende.

Du kan laste ned kampanjefilmene i mappen over.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.