ORDLISTE

ORDLISTE

Behandle valgtingsstemmegivninger i konvolutt

Her kan du lese om hvordan dere skal registrere de ulike typene av valgtingsstemmer i konvolutt. Artikkelen tar også for seg hvilke krav som stilles til stemmegivningene og hva dere gjør når dere godkjenner eller foreslår å forkaste en stemmegivning.
1
Krav til godkjenning

Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en stemmegivning kan godkjennes:

  • Velgeren må være innført i kommunens manntall.
  • Velgeren må ha fått anledning til å stemme.
  • Velgeren har ikke allerede en godkjent stemmegivning.

Hvis disse tre vilkårene er oppfylt, kan dere godkjenne stemmegivningen. 

2
Beredskapsstemmer

Behandling av beredskapsstemmer gjelder kun kommuner med elektronisk manntall. 

Beredskapsstemmer er aktuelt dersom dere mister kontakten med EVA under stemmegivningen, for eksempel som følge av strømbrudd eller at internett blir utilgjengelig,

Hvis dere har opplevd en beredskapssituasjon og har mottatt beredskapsstemmer, skal disse fraktes fra valglokalet til valgstyret når beredskapssituasjonen er over. Stemmegivningene skal registreres i EVA som beredskapsstemmer.

Hvis vilkårene nevnt i punkt 1 ovenfor er oppfylt, kan stemmegivningen godkjennes. 

3

Behandling av fremmedstemmer gjelder kun kommuner med avkryssingsmanntall på papir. 

Når stemmegivningen har kommet inn til valgstyret, skal den registreres i EVA. Hvis de vilkårene nevnt i punkt 1 er oppfylt, kan dere godkjenne stemmegivningen.

Dere må godkjenne stemmegivningen både i EVA og i avkryssingsmanntallet. Når dere godkjenner stemmegivningen i avkryssingsmanntallet, setter dere et kryss ved velgerens navn. Det er svært viktig at dere setter kryss i avkryssingsmanntallet, ettersom dette skal arkiveres og må være oppdatert.

4
Særskilt omslag

Dere kan motta stemmegivninger i særskilt omslag. Dette skjer hvis:

  • velgeren allerede har avgitt en godkjent stemmegivning
  • velgeren ikke finnes i manntallet

I disse tilfellene må dere foreslå å forkaste stemmegivningen.

 

Det er noen situasjoner der dere skal godkjenne stemmegivninger i særskilt omslag. Dette gjelder for eksempel når velgeren står på en egen liste over personer med hemmelig adresse. Les mer om velgere med hemmelig adresse i denne artikkelen.

Hvis dere har elektronisk manntall, skal stemmegivningene i særskilt omslag behandles på samme måte som beredskapsstemmer. Hvis dere har papirmanntall, skal de behandles på samme måte som fremmedstemmer.  

Hvis dere har elektronisk manntall skal disse stemmegivningene registreres og prøves i EVA. Hvis kommunen har papirmanntall skal stemmegivningene registreres og prøves i EVA samt krysses av i avkryssingsmanntallet.

Merk at dersom en stemmegivning i særskilt omslag godkjennes fordi en velger står på en liste over personer med hemmelig adresse, skal dette navnet ikke noteres verken i EVA eller i avkryssingsmanntallet.

5

Hvis et av de overnevnte vilkårene ikke er oppfylt, må dere forkaste stemmegivningen. Dette gjør dere i EVA. Husk at alle forkastelser skal behandles av valgstyret.

Selv om en stemmegivning forkastes, må dere ta vare på den til valget er over. Den skal sendes sammen med annet materiell til fylkeskommunen. Husk at man aldri skal åpne forkastede stemmegivninger. Dere skal altså beholde omslagskonvolutten lukket.

Sist oppdatert: 11.01.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.