ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Fylkesvalgstyrets kontrolltelling

I denne artikkelen kan dere lese om fylkeskommunens kontrolltelling av stemmesedlene og hvordan denne skal gjennomføres.
1
Hva er fylkeskommunens endelige opptelling?

Ved fylkestingsvalg og stortingsvalg er fylkesvalgstyret ansvarlig for å telle opp det overleverte materiellet fra kommunene i valgdistriktet på nytt. Dette er en kontroll av at kommunenes opptelling stemmer, og opptellingen kalles ofte fylkeskommunens kontrolltelling.

Det er ikke noe krav om at fylkesvalgstyret må være fysisk til stede ved kontrolltellingen, slik tilfellet er for valgstyret i kommunen.

2
Kommunenes opptellingsmåte avgjør

Valgstyrene i kommunene har bestemt hvordan de skal foreta sin opptelling. Noen kommuner teller stemmesedlene kretsvis, mens andre kommuner teller dem samlet for hele kommunen. Dere arver kommunens opptellingsmåte, og må derfor foreta deres endelige opptelling med samme opptellingsmåte som kommunen. Det vil si at hvis en kommune har valgt å telle opp stemmesedlene fordelt på krets, må dere gjøre det samme når dere kontrollteller.

Dere kan velge om dere ønsker å telle opp stemmesedlene manuelt eller maskinelt ved hjelp av EVA Skanning. 

3
Registrering av rettelser på stemmesedlene

Ved fylkestingsvalg og stortingsvalg er det fylkesvalgstyret som har ansvar for å registrere rettelser som velgerne har gjort på stemmesedlene. Disse rettelsene blir en del av valgoppgjøret i valgdistriktet, og kan påvirke hvilke kandidater som blir valgt inn til fylkestinget eller Stortinget.

Ved fylkestingsvalg er det kun én gyldig rettelse som kan gjøres på stemmesedlene. Dette er å gi en personstemme til en eller flere kandidater på seddelen, og gjøres ved å sette et kryss i feltet ved kandidatens navn.

Hvis dere benytter EVA Skanning, vil programvaren registrere de fleste rettelsene som velgerne har gjort. Dersom velgeren har foretatt rettelser som ikke er i tråd med regelverket, eller skanneren har problemer med å forstå hva velgeren har ment, vil disse stemmesedlene komme til såkalt verifisering. I disse tilfellene skal fylkesvalgstyret ta stilling til rettelsene som velgeren har gjort og avgjøre hvorvidt det er gyldige rettelser eller ikke. 

Sist oppdatert: 26.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.