ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Informasjon til velgere

Valgdirektoratet, kommunene og fylkeskommunene har et felles ansvar for å gi informasjon velgerne trenger. I tillegg har hver enkelt et lovpålagt ansvar for informasjon på gitte områder.
1
Hva skal kommuner og fylkeskommuner kunngjøre?

Kommunene og fylkeskommunene er pålagt å kunngjøre lokalt om overskriftene på godkjente valglister og opplysninger om hvor de er lagt ut.

Kommunene skal kunngjøre lokalt om:

  • tid og sted for utlegging av manntallet til offentlig ettersyn og opplysning om adgangen til og fremgangsmåten for å kreve feil rettet.
  • tid og sted for stemmegivning.
  • fristen for å søke om å få stemme hjemme (ambulerende stemmegivning).

Kommunene og fylkeskommunene oppfordres også til å informere via egne informasjonskanaler, benytte tilgjengelig materiell til å spre informasjon lokalt, samt benytte lokale og regionale medier til å nå alle stemmeberettigede i sin kommune/fylkeskommune.

Valgdirektoratet har også nettsiden valglokaler.no som gir velgerne en oversikt over alle valglokaler som brukes til forhåndsstemming og på valgdagen. Her vises informasjon dere har registrert i grunnlagsdata i EVA, i kombinasjon med øvrig informasjon dere legger inn via en ny løsning her på valgmedarbeiderportalen (åpningstider, tilgjengelighet mv.).

Dere finner veiledning til denne registreringen her

2
Hva kunngjør Valgdirektoratet?

Direktoratet har digitale kunngjøringer i lokale, regionale og riksdekkende aviser.

Dette kunngjøres av Valgdirektoratet:

  • fristen for å levere inn listeforslag
  • om tidligstemming fra 1. juli
  • ordinær forhåndsstemming fra 10. august
  • regler for stemmegivning på valgdagen

Valgdirektoratet har i tillegg en rekke tiltak for å gi informasjon om valget.

3
Informasjonsbrosjyrer på flere språk

Valgdirektoratet lager informasjonsbrosjyrer til velgere på 15 ulike språk.

Disse kan dere hente digitalt som nedlastbare pdf-filer, eller bestille fra oss.

Les mer om nedlasting og bestilling her

4
Grafiske hjelpemidler og valgprofil

Vi har samlet grafiske hjelpemidler som profilhåndbok, bilder og illustrasjoner, kampanjemateriell og valglogo på en egen side.

Her finner du grafiske hjelpemidler og valgprofil

5
Tilskudd til informasjonstiltak

Valgdirektoratet administrerer en tilskuddsordning for informasjonstiltak i forbindelse med valg. Tilskuddet kan gis til organisasjoner registrert i Enhetsregistreret og Frivillighetsregistreret.

Du kan lese mer om ordningen på valg.no

Sist oppdatert: 16.06.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.