ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Oppbevaring og håndtering av valgmateriell

Her kan du lese om hvordan dere skal behandle de ulike typene av valgmateriell.
1
Ubrukt valgmateriell

Av ubrukt valgmateriell, er det spesielt viktig at dere oppbevarer stemmesedler utilgjengelig for uvedkommende.

Ubrukte stemmesedler og annet valgmateriell må også holdes separat fra avgitte stemmesedler, slik at det ikke oppstår feil ved opptellingen.

Også forseglingsmateriell og annet materiell som ikke er en del av velgerens valghandling bør oppbevares på et egnet sted. 

2
Brukt valgmateriell

Avgitte stemmesedler skal oppbevares i forseglet urne, slik at det vil være synlig om noen har forsøkt eller lyktes med å bryte forseglingen.

Hvis urnene blir fulle og må tømmes underveis i forhåndsstemmeperioden, skal valgstyret sørge for at det etableres trygge rutiner rundt oppbevaring av innholdet.

Hvis urnene må tømmes på valgdagen, skal minst to personer fra stemmestyret gjøre dette i fellesskap. Innholdet skal umiddelbart tømmes over i egnet emballasje som forsegles og markeres med serienummer. 

3
Stempler

Når valgmateriellet sendes ut til forhåndsstemmestedene og valglokalene, er det viktig at dere vet hvor mange stempler dere har på hvert sted. Dere skal føre oversikt over hvor mange stempler som finnes i hvert lokale, og etablere gode rutiner for å sikre at stemplene ikke er tilgjengelige for uvedkommende.

Vi anbefaler at dere bruker egne forseglingsposer til stempler. I forhåndsstemmeperioden bør alle stempler legges i en forseglingspose som oppbevares på et trygt sted.

Det samme gjelder på søndag for de kommunene som har todagersvalg, 

Stempler som ikke blir benyttet bør alltid oppbevares på et egnet sted, separat fra ubrukte stemmesedler. Ettersom stemmesedler godkjennes med et gyldig stempel, er det svært viktig at det etableres gode rutiner rundt oppbevaring av stempler og stemmesedler for å hindre valgfusk.

Sist oppdatert: 26.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.