ORDLISTE

ORDLISTE

Fylkeskommune: Innmelding til Altinn
Sentralbordet rammet av streik

Valgmateriell

Stemmesedler, konvolutter og annet materiell som benyttes under stemmegivingen kalles valgmateriell. En del av dette distribueres fra Valgdirektoratet, mens noe må kommunene selv sørge for.
1
Hva sendes ut fra Valgdirektoratet?

Valgdirektoratet produserer og distribuerer et utvalg valgmateriell som kommunene blant annet bruker i valglokalene og som sendes til utenriksstasjonene. Dette er hovedsakelig valgmateriell som har som formål å gi velgerne nødvendig informasjon om valg.

I løpet av første kvartal 2021 får kommunene muligheten til å bestille dette materiellet og vi sender da ut informasjon om dette.

Følgende valgmateriell kan kommunene bestille fra Valgdirektoratet:

 • blanke valgkort
 • stemmeseddelkonvolutter
 • avkrysningsstemmeseddel med punktskrift
 • veiledning med punktskrift om hvordan man avgir stemme
 • valgplakater som henges opp i valglokalene
 • plakat for utenriks stemmegiving
 • veileder for brevstemmegiving
 • veileder for stemmemottakere utenriks
2
Hva må kommunene selv sørge for?

Kommunene må selv sørge for å bestille øvrig nødvendig valgmateriell. Dette er materiell som i hovedsak er nødvendig for å korrekt håndtere stemmesedler ved normal valggjennomføring, samt i beredskapssituasjoner.

Følgende valgmateriell må kommunene selv sørge for:

 • ordinære stemmesedler med kandidatnavn
  Valgdirektoratet inngår rammeavtale med trykkeri for trykking og distribusjon av stemmesedler som kommunene anbefales å gjøre avrop på. Mer informasjon om dette kommer senere.
 • omslagskonvolutt med vindu til forhåndsstemmegivningen. 
  Valgdirektoratet anbefaler at kommunene bruker nye omslagskonvolutter med justert vindu. Eldre omslagskonvolutter bør ikke brukes fordi man risikerer at velgerens navn og adresse vises i konvoluttvinduet.
 • oransje beredskapskonvolutter til bruk hvis kommunen benytter seg av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen.
 • omslag til stemmegivninger som skal legges i særskilt omslag, dvs. for
  • «fremmede» stemmer
  • velgere som ikke står i manntallet
  • velgere som det er krysset av for i manntallet fordi de har forhåndsstemt
 • stempler for å stemple stemmesedlene
 • tilstrekkelig med skrivesaker (fortrinnsvis kulepenner) til å legge ut i avlukkene til bruk for velgere som vil endre på stemmesedlene.
 • innpakningspapir og hyssing
 • forseglingsmateriell
 • forsendelseskonvolutt
Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.