ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Opptelling av forhåndsstemmer

I denne artikkelen kan dere lese om foreløpig og endelig opptelling av de ulike kategoriene av forhåndsstemmer.
1
Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer ordinære

Dere kan starte den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmer allerede på dagen før valgdagen, altså søndag. Tellingen av disse stemmene skal senest starte fire timer før valglokalene stenger på selve valgdagen.

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer må dere gjøre manuelt, uten bruk av maskiner. Dere skal telle antall stemmesedler til hvert parti og antall blanke sedler. Resultatene skal dere legge inn i EVA.

Under tellingen kan det hende at dere oppdager stemmesedler som ikke umiddelbart kan godkjennes, for eksempel fordi de mangler stempel. Dette kalles tvilsomme sedler. Hvis dere har noen tvilsomme stemmesedler, skal dere telle antallet og oppgi dette i EVA. Det er valgstyret som avgjør om slike stemmesedler skal godkjennes eller ikke.

I denne foreløpige tellingen skal dere også sammenligne antall manntallskryss mot antall opptalte stemmesedler. Altså, totalt antall godkjente stemmegivninger i hele tidlig- og forhåndsstemmeperioden skal sammenlignes med antall opptalte stemmesedler. Det skal ikke være avvik mellom antall manntallskryss og antall stemmesedler. Oppdager dere avvik må dere foreta en ny telling. Hvis det fortsatt er avvik etter flere tellinger må avviket forklares før dere går videre i opptellingen.

Husk: Det er ikke tillatt å offentliggjøre resultater fra den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmer før klokken 21 på valgdagen.

Valgstyret kan velge å gi opplysninger om resultat før klokken 21 (for eksempel til lokale medier), men det er da viktig at mottakerne av informasjonen blir informert om denne sperrefristen. Hvis mottakeren bryter sperrefristen kan det ilegges overtredelsesgebyr på inntil 28 ganger grunnbeløpet i folketrygden.

2
Endelig opptelling av forhåndsstemmer ordinære

Den endelige tellingen kan gjøres manuelt eller ved bruk av EVA Skanning. Den skal starte med en gang foreløpig opptelling av forhåndsstemmer er avsluttet.

Den endelige opptellingen er en kontrolltelling av alle godkjente stemmesedler som er mottatt i hele kommunen i hele forhåndsstemmeperioden. Alle stemmesedler skal telles på nytt og partifordeles, akkurat som i den foreløpige tellingen.

Dere skal nå ta stilling til de tvilsomme sedlene som hittil har blitt holdt utenfor opptellingen. Dere skal foreslå forkastelsesgrunn, for eksempel at de mangler stempel, før valgstyret avgjør om de foreslått forkastede stemmesedlene skal forkastes eller om de likevel skal godkjennes. Dette skjer etter at den endelige opptellingen er ferdig.

3
Registrering av rettelser

I forbindelse med den endelige opptellingen skal dere også registrere rettelser på stemmesedlene. Ved kommunestyrevalg er det kommunene selv som gjør dette. Rettelsene blir en del av valgoppgjøret i kommunen, og påvirker hvilke kandidater som blir valgt inn til kommunestyret.

Ved fylkestingsvalg og stortingsvalg er det fylkeskommunen som registrerer rettelser.

Ved kommunestyrevalg kan velgerne gjøre rettelser på stemmesedlene på to ulike måter:

  • De kan gi personstemme til en eller flere kandidater fra det partiet de stemmer på, ved å sette et kryss i feltet til venstre for kandidatens navn
  • De kan gi personstemme til kandidater fra andre partiers lister (slengere), ved å føre disse opp i et eget felt på stemmeseddelen

Hvis dere benytter EVA Skanning, vil programvaren registrere de fleste rettelsene som velgerne har gjort. Dersom velgeren har foretatt rettelser som ikke er i tråd med regelverket, eller skanneren har problemer med å forstå hva velgeren har ment, vil disse stemmesedlene komme til såkalt verifisering. I disse tilfellene skal valgstyret ta stilling til rettelsene som velgeren har gjort og avgjøre hvorvidt de er gyldige eller ikke. 

4
Foreløpig opptelling av sent innkomne forhåndsstemmer

Den foreløpige opptellingen av sent innkomne forhåndsstemmer skal gjøres etter kl. 17, dagen etter valgdagen (tirsdag). Dette er fristen for å godkjenne forhåndsstemmer som har kommet inn etter at forhåndsstemmeperioden er over. Før dere starter med foreløpig opptelling av denne kategorien må dere:

  • Registrere og prøve de sent innkomne forhåndsstemmene i EVA
  • Ta stemmeseddelkonvoluttene ut av omslagskonvoluttene, og legge stemmeseddelkonvoluttene i en egen bunke
  • Bunken med stemmeseddelkonvolutter skal blandes med stemmeseddelkonvolutter som dere har lagt til side fra forhåndsstemmeperioden
  • Åpne stemmeseddelkonvoluttene og klargjør stemmesedlene for foreløpig opptelling ved å dele dem i håndterbare bunker partifordelt

Den foreløpige opptellingen av sent innkomne forhåndsstemmer og forhåndsstemmer lagt til side foregår på samme måte som foreløpig opptelling av ordinære forhåndsstemmer. Antall stemmesedler til hvert parti, antall blanke stemmesedler og antall tvilsomme stemmesedler skal telles opp og legges inn i EVA.

 

5
Endelig opptelling av sent innkomne forhåndsstemmer

Den endelige opptellingen av sent innkomne forhåndsstemmer skal starte umiddelbart etter at den foreløpige opptellingen er ferdig. Den endelige opptellingen gjøres på samme måte som den endelige opptellingen av ordinære forhåndsstemmer. 

Dere kan telle denne kategorien manuelt eller ved hjelp av EVA Skanning. 

Sist oppdatert: 11.05.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.