ORDLISTE

ORDLISTE

Opptelling av forhåndsstemmer

I denne artikkelen kan dere lese om foreløpig og endelig opptelling av de ulike kategoriene av forhåndsstemmer.
1
Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer ordinære

Foreløpig opptelling av forhåndsstemmer må dere gjøre manuelt, uten bruk av maskiner. Dere skal telle antall stemmesedler til hvert parti og antall blanke sedler. Resultatene skal dere legge inn i EVA.

Mens dere teller kan det hende at dere oppdager stemmesedler som ikke umiddelbart kan godkjennes, for eksempel fordi den mangler stempel. Dette kalles tvilsomme sedler. Hvis dere har noen tvilsomme stemmesedler, skal dere telle antallet og oppgi dette i EVA. Det er så opp til valgstyret å vurdere om slike stemmesedler skal godkjennes eller ikke.

I denne foreløpige tellingen skal dere sammenligne antall manntallskryss mot antall opptalte stemmesedler. Altså, totalt antall godkjente stemmegivninger i hele tidlig- og forhåndsstemmeperioden skal sammenlignes med antall opptalte stemmesedler. Det skal ikke være avvik mellom antall manntallskryss og antall stemmesedler. Oppdager dere avvik må dette rettes opp i før man kan gå videre i opptellingen.

Merk at det ikke er lov å offentliggjøre resultater fra den foreløpige opptellingen av forhåndsstemmer før klokken 21 på valgdagen. Valgstyret kan gi opplysninger om resultat før klokken 21 (eksempelvis til media eller forskere), men da er det viktig at man informerer mottakerne av informasjonen om sperrefristen klokken 21. 

2
Endelig opptelling av forhåndsstemmer ordinære

Den endelige tellingen kan gjøres manuelt eller ved bruk av EVA Skanning. Den skal starte med en gang foreløpig opptelling av forhåndsstemmer er avsluttet.

Den endelige opptellingen er en kontrolltelling av alle godkjente stemmesedler som er mottatt i hele kommunen i hele forhåndsstemmeperioden. Alle stemmesedler skal telles på nytt og partifordeles, akkurat som i den foreløpige tellingen. I tillegg skal de tvilsomme sedlene som til nå har blitt holdt utenfor opptelling tas stilling til. I den endelige opptellingen skal dere derfor foreslå forkastelsesgrunn på de tvilsomme stemmesedlene, for eksempel at de mangler stempel. Det er valgstyret som skal vurdere om de foreslått forkastede stemmesedlene skal godkjennes eller om de skal bli forkastet. Dette skjer i en egen vurdering etter at endelig opptelling er ferdigstilt. 

Rettelser på stemmesedlene er det fylkesvalgstyret som skal registrere.

3
Foreløpig opptelling av sent innkomne forhåndsstemmer

Foreløpig opptelling av sent innkomne forhåndsstemmer skal skje etter kl. 17, dagen etter valgdagen (tirsdag), som er fristen for å godkjenne forhåndsstemmer som har kommet inn etter at forhåndsstemmeperioden er over. Før dere starter med foreløpig opptelling av denne kategorien må dere:

  • Registrere og prøve de sent innkomne forhåndsstemmene i EVA
  • Ta ut stemmeseddelkonvolutten fra omslagskonvolutten, og legge stemmeseddelkonvoluttene i en egen bunke
  • Bunken med stemmeseddelkonvolutter skal blandes med de stemmeseddelkonvoluttene dere har lagt til side fra forhåndsstemmeperioden
  • Åpne stemmeseddelkonvoluttene og klargjør stemmesedlene for foreløpig opptelling ved å dele dem i håndterbare bunker partifordelt

Den foreløpige opptellingen av sent innkomne forhåndsstemmer/forhåndsstemmer lagt til side foregår på samme måte som foreløpig opptelling av ordinære forhåndsstemmer. Antall stemmesedler til hvert parti, antall blanke stemmesedler og antall tvilsomme stemmesedler skal telles opp og legges inn i EVA.

 

4
Endelig opptelling av sent innkomne forhåndsstemmer

Endelig opptelling av sent innkomne forhåndsstemmer skal starte umiddelbart etter at den foreløpige opptellingen er ferdig. Den endelige opptellingen skjer på samme måte som endelig opptelling av ordinære forhåndsstemmer. 

Dere kan telle denne kategorien manuelt eller ved hjelp av EVA Skanning. 

Sist oppdatert: 11.01.2022
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.