ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Før opptellingen

Her kan du lese om hva dere kan gjøre av forberedelser før dere begynner opptellingen. Artikkelen tar også for seg hvilke krav valgloven stiller til opptellingen.
1
Valgstyret skal være til stede

Valgstyret er ansvarlig for hvordan opptellingen i kommunen foregår og må derfor være fysisk til stede under den endelige opptellingen.

Valgstyret må være beslutningsdyktig, noe som innebærer at minst halvparten av medlemmene må være til stede.

2
Gjør dere ferdige med prøvingen

Før dere kan begynne med opptellingen må alle konvoluttstemmer være registrert og prøvet. Dette gjelder for alle kategorier av stemmegivninger.

Dette betyr at alle de ordinære forhåndsstemmegivningene dere har mottatt i konvolutt må være enten godkjent eller foreslått forkastet før dere starter den foreløpige opptellingen på søndag.

3
Forhånds- og valgtingsstemmer telles separat

Forhånds- og valgtingsstemmer skal telles separat. I tillegg skal det telles opp i 5 ulike opptellingskategorier som også holdes adskilt gjennom hele opptellingen:

To kategorier av forhåndsstemmer:

  • ordinære forhåndsstemmer
  • sent innkomne forhåndsstemmer og stemmer lagt til side

Tre kategorier av valgtingsstemmer:

  • ordinære valgtingsstemmer 
  • beredskapsstemmer eller fremmedstemmer
  • stemmer i særskilt omslag
4
Legg til side konvolutter fra forhåndsstemmingen

For å sikre hemmelig valg, må dere legge til side stemmeseddelkonvolutter underveis i forhåndsstemmeperioden. Disse skal blandes med eventuelle sent innkomne forhåndsstemmer, altså forhåndsstemmer som mottas etter at valglokalene har åpnet på valgdagen(e). Disse stemmene utgjør opptellingskategorien "sent innkomne forhåndsstemmer/lagt til side", og skal telles adskilt fra de andre opptellingskategoriene. Disse stemmene kan ikke telles opp før etter klokken 17 dagen etter valgdagen.

Ettersom det er stemmeseddelkonvolutter som skal legges til side, må stemmegivningene prøves og godkjennes før konvoluttene kan legges til side.

Dere bestemmer selv hvor mange stemmeseddelkonvolutter som skal legges til side.

Husk at det må være et høyt nok antall til å sikre at de forhåndsstemmegivningene som valgstyret får inn etter at opptellingen har begynt, er anonyme ved opptellingen. Vi anbefaler at dere legger til side minimum 10 konvolutter, hvis det er mulig.

5
Gjør klart til opptellingen

Etter at forhåndsstemmegivningen er over, kan dere blant annet

  • åpne stemmeseddelkonvolutter
  • sortere stemmesedler i bunker
  • gjøre klar esker med stemmesedler 
6
Alle sedler skal telles to ganger

Alle stemmer skal telles to ganger - én foreløpig og én endelig opptelling.

Hvis det er avvik mellom foreløpig og endelig opptelling, må dere telle på nytt.

Sist oppdatert: 26.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.