ORDLISTE

ORDLISTE

Om protokollering av valg

Her kan du lese om de ulike møtebøkene som dokumenterer valggjennomføringen og hva de inneholder av informasjon.
1
Stemmestyrets møtebok

Stemmestyret skal føre protokoll i forbindelse med valgtinget. Dette kalles "stemmestyrets møtebok". Møteboken består av stemmestyrets urnetelling i valglokalet. Stemmestyret skal telle opp antall manntallskryss og antall stemmesedler, og sjekke at disse korresponderer. Det skal også protokolleres dersom det har skjedd noe spesielt i valglokalet som stemmestyret bør opplyse valgstyret om. Dette kan være spesielle hendelser, som forstyrrelser i valgavviklingen eller lignende.

Husk at stemmestyrer i eventuelle ekstra valglokaler ved lokale smitteutbrudd også skal føre protokoll. Denne møteboken føres manuelt på eget formular som legges ut her på portalen i god tid før valgdagen.

Merk! Stemmestyrets møtebok er et offentlig dokument. Generelle betraktninger eller evalueringer fra stemmestyret skal holdes utenfor protokollen.

2
Valgstyrets møtebok

Valgstyret skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføringen av valg i kommunen. Dette kalles "valgstyrets møtebok". Møteboken består av informasjon om hvem som sitter i valgstyret, antall stemmegivninger i kommunen, kommunens foreløpige og endelige opptelling og eventuelle kommentarer til avvik eller hendelser. Det er særlig viktig at eventuelle avvik forklares så grundig som mulig. Dersom avvikene ikke kan forklares utdypende nok i EVA skal forklaring legges ved utskriften av protokollen.

Informasjonen i møteboken hentes ut fra tallene kommunen har lagt inn i EVA underveis i valggjennomføringen.

Møteboken skal godkjennes av valgstyret og ha valgstyrets underskrifter for at den skal være gjeldende. Signeringen er valgstyrets godkjenning av valggjennomføringen i kommunen. 

Valgstyrets møtebok er et offentlig dokument og bør være lett tilgjengelig for velgere og andre som ønsker å lese om kommunens valggjennomføring. 

3
Mer om møtebøkene for stortingsvalget 2021

Møtebøkene som skal benyttes ved årets valg er nærmere omtalt i en egen artikkel her på portalen.

Her finner du pdf-versjoner av møtebøkene

4
Last opp signert møtebok

Når valgstyret har godkjent protokollen, skal de signerte møtebøkene fra valgstyrene i kommunene lastes opp her på portalen, slik at disse kan publiseres på valgresultat.no.

Opplasting gjør du her

Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.