ORDLISTE

ORDLISTE

Om protokollering av valg

Her kan du lese om de ulike møtebøkene som dokumenterer valggjennomføringen og hva de inneholder av informasjon.
1
Stemmestyrets møtebok

Stemmestyret skal føre protokoll i forbindelse med valgtinget. Dette kalles "stemmestyrets møtebok". Møteboken består av stemmestyrets urnetelling i valglokalet. Stemmestyret skal telle opp antall manntallskryss og antall stemmesedler, og sjekke at disse korresponderer. Det skal også protokolleres dersom det har skjedd noe spesielt i valglokalet som stemmestyret bør opplyse valgstyret om. Dette kan være spesielle hendelser, som forstyrrelser i valgavviklingen eller lignende.

Husk at stemmestyrer i eventuelle ekstra valglokaler ved lokale smitteutbrudd også skal føre protokoll. Denne møteboken føres manuelt på eget formular som legges ut her på portalen i god tid før valgdagen.

Merk! Stemmestyrets møtebok er et offentlig dokument. Generelle betraktninger eller evalueringer fra stemmestyret skal holdes utenfor protokollen.

2
Valgstyrets møtebok

Valgstyret skal føre protokoll i forbindelse med forberedelser og gjennomføringen av valg i kommunen. Dette kalles "valgstyrets møtebok". Møteboken består av informasjon om hvem som sitter i valgstyret, antall stemmegivninger i kommunen, kommunens foreløpige og endelige opptelling og eventuelle kommentarer til avvik eller hendelser. Informasjonen i møteboken hentes ut fra tallene kommunen har lagt inn i EVA underveis i valggjennomføringen. Møteboken skal godkjennes av valgstyret og ha valgstyrets underskrifter for at den skal være gjeldende. Signeringen er valgstyrets godkjenning av valggjennomføringen i kommunen. 

Valgstyrets møtebok er et offentlig dokument og bør være lett tilgjengelig for velgere og andre som ønsker å lese om kommunens valggjennomføring. 

Sist oppdatert: 01.11.2020
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.