ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Valgagitasjon på valgdagen

Her kan du lese om hva valgloven sier om valgagitasjon i og utenfor valglokalene på valgdagen.
1
Utenfor valglokalet

Man kan drive valgagitasjon, som for eksempel utdeling av stemmesedler, utenfor bygningen hvor stemmegivningen pågår. 

2
I og omkring valglokalet

På valgdagen er det ikke tillatt å drive valgagitasjon i valglokalet og i de rommene velgeren må passere for å komme frem til valglokalet.

Det er heller ikke tillatt å utføre handlinger som kan forstyrre eller hindre en normal gjennomføring av valghandlingen. Ansvarlig for valglokalet, altså stemmestyrets leder eller nestleder, kan bortvise personer som opptrer i strid med forbudet dersom det er nødvendig.

Sist oppdatert: 26.01.2023
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.