ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmateriell

Stemmesedler, konvolutter og annet materiell som benyttes under stemmegivingen kalles valgmateriell. En del av dette distribueres fra Valgdirektoratet, mens noe må kommunene selv sørge for.
1
Hva må kommunene selv sørge for?

Kommunene må selv sørge for å bestille øvrig nødvendig valgmateriell. Dette er materiell som i hovedsak er nødvendig for å korrekt håndtere stemmesedler ved normal valggjennomføring, samt i beredskapssituasjoner.

Følgende valgmateriell må kommunene selv sørge for:

 • ordinære stemmesedler med kandidatnavn
  Valgdirektoratet har inngått rammeavtale med trykkeri for trykking og distribusjon av stemmesedler. Ved stortingsvalg er det fylkeskommunene som har ansvar for trykking av stemmesedler og gjør avrop. 
 • omslagskonvolutt med vindu til forhåndsstemmegivningen
  Valgdirektoratet anbefaler at kommunene bruker omslagskonvolutter med justert vindu. Omslagskonvolutter uten juster vindu bør ikke brukes fordi man risikerer at velgerens navn og adresse vises i konvoluttvinduet.
 • oransje beredskapskonvolutter til bruk hvis kommunen benytter seg av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen.
 • omslag til stemmegivninger som skal legges i særskilt omslag, dvs. for
  • «fremmede» stemmer
  • velgere som ikke står i manntallet
  • velgere som det er krysset av for i manntallet fordi de har forhåndsstemt
 • stempler for å stemple stemmesedlene
 • tilstrekkelig med skrivesaker (fortrinnsvis kulepenner) til å legge ut i avlukkene til bruk for velgere som vil endre på stemmesedlene.
 • innpakningspapir og hyssing
 • forseglingsmateriell
 • forsendelseskonvolutt
2
1. APRIL
Avrop på trykking av stemmesedler
1. APRIL

Det er fylkeskommunene som bestiller de ordinære stemmesedlene med kandidatnavn ved stortingsvalg.

Valgdirektoratet har inngått rammeavtale med Andvord Grafisk AS om trykking av stemmesedler og fylkeskommunene kan gjøre avrop på denne avtalen.

Avrop gjør dere gjennom et eget avropsskjema her på portalen. Fristen er nå utløpt.

3
Valgmateriell 2021

Valgmateriell 2021

Alt informasjonsmateriellet som henvender seg til velgerne har fått oppdatert innhold og design i år. Det gjelder brosjyren på flere språk, valgplakater innenriks og utenriks, veileder for brevstemmegivning og veiledere til stemmemottakere i utlandet.

Stemmesedlene, blanke valgkort og de forskjellige konvoluttene beholder form og utseende fra tidligere valg.

Under kan du se hvordan materiellet ser ut.

Avkrysningsstemmeseddel

Blankt valgkort

Valgplakat til valglokalene

Valgplakat for utenriks stemmegivning

Veileder brevstemmegivning

Informasjonsbrosjyre bokmål

4
Etterbestilling av valgmateriell

Valgdirektoratet har et reservelager av valgmateriell liggende som kommunene kan etterbestille fra ved behov. Merker du at du har bestilt for lite av noe, kan du etterbestille dette ved å kontakte brukerstøtten.

Sist oppdatert: 24.06.2021
Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.