ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Stortingsvalg 2025

torsdag
02.01
NY
kl 10.00
Oppstart

EVA åpnes for kommuner og fylkeskommuner

EVA Admin blir tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner slik at man kan begynne å registrere grunnlagsdata. Frist for registrering er 31. mai.

torsdag
02.01
NY
kl 23.59
Annen frist

Registrering i Partiregisteret

Nye partier må registreres i Partiregisteret innen 2. januar i valgåret for at registreringen skal få virkning ved valget.

mandag
31.03
NY
kl 12.00
Frist

Innlevering av listeforslag

Listeforslag må leveres inn innen 31. mars i valgåret kl. 12.

Listeforslagene skal legges ut til ettersyn etter hvert som de kommer inn.

mandag
31.03
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av opplysninger i Partiregisteret

Ved forberedelsen av valg legger valgmyndighetene til grunn de opplysninger som er registrert i Partiregisteret per 31. mars i valgåret.

mandag
31.03
NY
kl 23.59
Frist

Frist for endring av stemmekretser

Endringer i kommunens stemmekretser må meldes til Kartverket innen 31. mars i valgåret, jf. § 9-2 i valgloven.

mandag
02.06
NY
kl 00.00
Frist

Kunngjøring om godkjente valglister

Når listeforslagene er godkjent, skal distriktsvalgstyret legge de offisielle valglistene ut til gjennomsyn. Distriktsvalgstyret kunngjør overskriftene på de godkjente valglistene og opplyser om hvor de er lagt ut.

mandag
02.06
NY
kl 23.59
Frist

Godkjenning av listeforslag

Distriktsvalgstyrene avgjør innen 1. juni i valgåret om forslag til valglister og tilbakekallinger av listeforslag kan godkjennes.

 

I 2025 faller 1. juni på en søndag, og fristen settes derfor til mandag 2. juni.

mandag
02.06
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av grunnlagsdata i EVA

Frist for kommunene og fylkeskommunene til å legge inn grunnlagsdata i EVA Admin er 31. mai i valgåret.

 

I 2025 faller 31. mai på en lørdag, og fristen blir derfor 2. juni.

mandag
30.06
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om tidligstemming

Valgstyret skal kunngjøre når og hvor velgerne kan stemme. Dette gjelder også hvordan de skal gå fram for å  tidligstemme. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før 1. juli i valgåret.

mandag
30.06
NY
kl 23.59
Frist

Skjæringsdato for manntallet

Skjæringsdato for manntallet er 30. juni, det vil si at velgere blir manntallsført i den kommunen de er folkeregisterført som bosatt 30. juni.

tirsdag
01.07
NY
kl 00.00
Frist

Tidligstemming

Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august.

tirsdag
01.07
NY
kl 00.00
Frist

Utenriksstemming

Perioden for forhåndsstemming utenriks starter 1. juli i valgåret og varer til nest siste fredag før valgdagen.

fredag
11.07
NY
kl 12.00
Lokal frist

Kunngjøring om utleggingsmanntall

Valgstyret skal kunngjøre tid og sted for at manntallet legges ut til ettersyn. Valgloven setter ikke en dato for når manntallet skal legges ut, men det bør skje så snart det lar seg gjøre når endelig manntall er klart etter skjæringsdatoen.

lørdag
09.08
NY
kl 23.59
Frist

Registrering av tidligstemmer

For at tidligstemmegivninger skal registreres i riktig kategori, må de bli registrert i EVA innen utgangen av lørdag 9. august.

 

Etter dette låses fanen for tidligstemmegivninger i EVA, og alt som registreres etter dette vil regnes som ordinære forhåndsstemmegivninger. Det er ikke mulig å overstyre dette.

Merk: Dette gjelder registrering. Prøving av stemmegivningene kan gjøres senere.

lørdag
09.08
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om forhåndsstemming

Valgstyret skal kunngjøre når og hvor velgerne kan stemme. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring av forhåndsstemming skal skje før 10. august i valgåret.

mandag
11.08
NY
kl 00.00
Frist

Forhåndsstemming

Den ordinære forhåndsstemmeperioden starter 10. august i valgåret og varer til siste fredag før valgdagen.

I 2025 faller 10. august på en søndag, og forhåndsstemmingen starter da mandag 11. august.

fredag
29.08
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemming utenriks avsluttes

Forhåndsstemming i utandet foregår fram til og med nest siste fredag før valgdagen.

 

Dette gjelder også forhåndsstemming på Svalbard og Jan Mayen.

torsdag
04.09
NY
kl 12.00
Frist

Frist for å søke om å stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette er kl. 12 torsdag før valgdagen.

fredag
05.09
NY
kl 23.59
Frist

Forhåndsstemming innenriks avsluttes

Forhåndsstemming innenriks foregår til og med siste fredag før valgdagen.

 

På Svalbard og Jan Mayen kan man forhåndsstemme til og med nest siste fredag før valgdagen.

søndag
07.09
NY
kl 00.00
Oppstart

Første opptelling av forhåndsstemmer

Den første opptellingen av ordinære forhåndsstemmer kan starte dagen før valgdagen.

søndag
07.09
NY
kl 23.59
Lokal frist

Kunngjøring om stemming på valgting

Valgstyret skal kunngjøre når og hvor velgerne kan stemme. Det er ikke satt en spesiell frist, men kunngjøring skal skje før valgdagen.

mandag
08.09
NY
kl 00.00
Frist

Valgdag

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2025 er mandag 8. september.

tirsdag
09.09
NY
kl 17.00
Frist

Frist for godkjenning av forhåndsstemmer mottatt i konvolutt

For at en stemmegivning skal kunne godkjennes må den komme inn til valgstyret innen kl. 17 dagen etter valgdagen.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.