ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Nyhetsbrev desember 2022

Valgåret er kun et par uker unna og EVA blir tilgjengelig for kommunene og fylkeskommunene 2. januar. Samme dag legger vi også ut opplæringspakker og veiledningsfilmer rettet mot de som jobber med valg. Dette er blant temaene dere kan lese om i nyhetsbrevet denne gang.

Tilgang og forberedelser til bruk av EVA

Fra og med 2. januar kan kommunene ta i bruk valgadministrasjonssystemet EVA som en del av forberedelsene til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023.

Valgansvarlige har fått tilsendt informasjon om sikkerhetssertifikat som må lastes ned og installeres på alle PCer som skal benytte EVA i valggjennomføringen.

Fra 2. januar kan valgansvarlige som har lastet ned og installert sertifikatet, gi tilgang og tildele roller til andre i virksomheten som har behov for det. Dersom du er valgansvarlig og ikke har mottatt e-post om sertifikat kan du ta kontakt gjennom kontaktskjemaet vårt.

Les mer om forberedelser for å ta bruk i EVA her på Valgmedarbeiderportalen

Det første som må gjøres i EVA er å legge inn grunnlagsdata. Fristen for dette er 30. mai, men skal dere benytte EVA i behandling av listeforslag må grunnlagsdata om listeforslag være registrert.

Du kan lese mer om grunnlagsdata her

Ikke mottatt sikkerhetssertifikat for EVA?

Sertifikat er sendt til valgansvarlige som kommunene og fylkeskommunene har meldt inn via et skjema i Altinn.

Slik melder du inn kontaktpersoner og valgansvarlige i EVA

Kommuner som ikke har meldt inn valgansvarlige via dette skjemaet har ikke mottatt sertifikat og bør gjøre dette så raskt som mulig for å få tilgang til EVA admin når dette åpner 2. januar.

Dersom du er valgansvarlig og kommunen har sendt inn skjemaet i Altinn, men likevel ikke har mottatt e-post om sertifikat kan du ta kontakt gjennom kontaktskjemaet vårt.

Opplæring og veiledning

Valgdirektoratet ferdigstiller i disse dager veilednings- og rutinefilmer til bruk i valggjennomføringen. Filmene finner du på Valgmedarbeiderportalen fra 2. januar.

16. januar – 2. februar gjennomføres Valgkonferansen 2023 på seks steder i Norge. Opptak legges ut på portalen i etterkant. Vi har laget en samleside for Valgkonferansen deltakere kan oppsøke for informasjon og program om hver enkelt samling.

Se vår samleside for Valgkonferansen 2023.

Tilgjengelighet i valglokalene

Når kommunene vurderer hvilke lokaler som skal benyttes som valglokaler, er det viktig å ta hensyn til at valglokalene skal være tilgjengelig for alle velgere.

Se tilgjengelighetsveilederen for praktiske råd for tilrettelegging av valglokaler

På valglokaler,no blir det mulig å spesifisere tilgjengelighetsinformasjon for hvert valglokale i kommunen. Dette kan være om det finnes parkeringsplass for HC ved lokalet, om det er egnet for rullestolbrukere osv.

Vi jobber med en løsning som lar kommunene oppdatere informasjon om tilgjengelighet for sine valglokaler på valglokaler.no selv.

Listeforslag

Når EVA åpner 2. januar kan de elektroniske listeforslagene lastes direkte opp i systemet. I lenken finner du mer informasjon om behandlingen av listeforslag i EVA.

Slik laster du opp elektroniske listeforslag.

Bestilling av valgmateriell

Valgdirektoratet har en rammeavtale med leverandør om produksjon av valgmateriell. Dere kan kjøpe og bestille valgmateriellet dere trenger gjennom denne leverandøren. Bestillingskjema sendes ut 16. januar 2023.

Bestilling av valgutstyr

Valgdirektoratet har en rammeavtale med leverandør om produksjon av valgutstyr. Dere kan kjøpe og bestille det valgutstyret dere trenger gjennom denne leverandøren.

Nettbutikken valgutstyr.no er åpen fra 1. januar 2023.

Kommunene er ikke forpliktet til å kjøpe valgutstyr gjennom Valgdirektoratets rammeavtale.

Rammeavtale for skanning

Valgdirektoratets rammeavtale for anskaffelse av tjenester og utstyr er fortsatt gjeldende. Det blir mulig å gjøre avrop på avtalene fra 6. januar 2023.Informasjon blir gjort tilgjengelig på Valgmedarbeiderportalen.

Ny i rollen som valgansvarlig?

Dersom du er ny eller mindre erfaren i rollen som valgansvarlig, og ønsker å motta et tilpasset tilbud ønsker vi gjerne at du registrerer deg i et eget skjema.

Registrer deg som ny eller mindre erfaren valgansvarlig.

Vi vil gjerne ha dine innspill!

For å bli enda bedre på å støtte kommuner og fylkeskommuner i valggjennomføringen er vi avhengige av tilbakemeldinger fra deg.

Du kan gi oss tilbakemelding gjennom eget skjema på Valgmedarbeiderportalen.

Viktige datoer de neste månedene

15. desember: Avropsskjema for trykking av stemmesedler publisert

1. januar: Nettbutikken for valgutstyr åpner

2. januar: Frist for politiske partier til å registrere seg i Partiregisteret

2. januar: EVA Admin blir tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner

6. januar: Avropsskjema for tjenester og utstyr (skanning) åpner

16. januar: Bestillingsskjema for valgmateriell sendes ut

 

Vi ønsker dere en god jul og et godt nytt år.

 

Hilsen Valgdirektoratet

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.