ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Nyhetsbrev oktober 2022

Det er nå under ett år til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023! Før den tid skal budsjett for valgåret behandles, kontaktpersoner og valgansvarlige i EVA meldes inn. Dersom du er ny eller mindre erfaren valgansvarlig, ønsker vi også å høre fra deg. Alt dette kan du lese om i nyhetsbrevet.

Hva må du tenke på denne høsten?
I løpet av høsten vedtar kommunene budsjettet for 2023. Før den tid er det viktig at dere har tatt stilling til praktiske aspekter ved valggjennomføringen som vil få økonomiske konsekvenser, og passe på at dette er tatt høyde for i budsjettet.

Blant annet bør du tenke på:

 • om din kommune skal ha en- eller to-dagersvalg
 • om dere skal gjøre avrop på skanningløsning (ved maskinell telling av stemmesedler)
 • antall stemmekretser og forhåndsstemmelokaler
 • innkjøp av materiell og utstyr
 • bemanning og avlønning
 • informasjonstiltak og kunngjøringer

Innmeldinger av kontaktpersoner og valgansvarlige i EVA
EVA Admin blir tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner 2. januar. Da kan grunnlagsdata som er nødvendig for å gjennomføre kommunestyre- og fylkestingsvalget neste år registreres.

Tilgang til systemet
Alle kommuner og fylkeskommuner mottar skjema for innmelding av personer. Det er personer som skal være Valgdirektoratets kontaktpersoner med et administrativt ansvar for valggjennomføringen og valgansvarlige i EVA som skal meldes inn. Skjemaet tilgjengeliggjøres 10. oktober og stenger 30. november.

Kommunene mottar skjemaet i Altinn. Det er direktøren i kommunen som har tilgang til skjemaet, eventuelt andre med delegert myndighet for skjemabehandling i Altinn. Fylkeskommunene mottar egen informasjon om utfylling av skjemaet.

Innen kort tid kommer det et eget brev adressert til direktør i kommunen/fylkeskommunen med informasjon om det kommende valget, samt utfylling og innsending av skjemaet.

Sertifikat sendes i desember
Valgdirektoratet oppretter brukere i EVA til de som er meldt inn som valgansvarlige til EVA i kommunene og fylkeskommunene.

For å få tilgang må et sertifikat installeres for hver av brukerne på alle PC-er vedkommende skal benytte. I løpet av desember får valgansvarlige tilsendt informasjon om nedlastning av sertifikat. 

Dersom du er ansvarlig i en kommune eller fylkeskommune og ikke mottar e-post om tilgang og sertifikat til bruk av EVA innen utgangen av desember, må du sende en melding til vårt kontaktsenter.

Elektronisk signering av listeforslag
Siden 3. oktober har det vært mulig for partier og grupper å opprette listeforslag, samle inn underskrifter, og å sende de inn til valgstyret som er ansvarlig for valgkretsen. Du kan lese mer om hvordan dette påvirker deg i kommunen eller fylkeskommunen på Valgmedarbeiderportalen.

Elektronisk listeforslagsportal er åpen!

Opplæring og veiledning
I 2023 arrangerer Valgdirektoratet konferanser både fysisk og digitalt. De fysiske konferansene finner sted:

 • 16. - 17. januar: Trondheim (Clarion Hotel Trondheim)
 • 19. - 20. januar: Bergen (Scandic Ørnen)
 • 23. - 24. januar: Kristiansand (Radisson Blu Caledonian Hotel)
 • 25. - 26. januar: Oslo (Fornebu - Quality Hotel Expo)
 • 30. - 31. januar: Bodø (Quality Hotel Ramsalt)
 • 1. - 2. februar: Alta (Scandic Alta)

Konferansene skal gi deg som valgansvarlig de hjelpemidlene og forutsetningene som du trenger for å sikre en god valggjennomføring.

Vi sender ut egen invitasjon og påmeldingslenke innen kort tid.

Opplæringspakker
Til 2023-valget utvider vi opplæringstilbudet vårt til valgmedarbeidere. De tidligere e-læringskursene suppleres nå av arbeidsbeskrivelser og rutinefilmer, som sammen blir til opplæringspakker. Bruk gjerne pakkene i egne forberedelser og i opplæringen av valgmedarbeidere. Opplæringspakkene blir tilgjengelig ved årsskiftet.

Om veileder i sikkerhet
Anbefalingene i sikkerhetsveilederen blir oppdatert fortløpende etter hvert som nye behov eller metoder melder seg. Det er alltid den versjonen som ligger på Valgmedarbeiderportalen som er gjeldende. Ved oppdatering sørger vi for å kommunisere dette til kommuner og fylkeskommuner.

Her finner du veilederen i sikkerhet

Rammeavtale for skanning
Valgdirektoratets rammeavtale for anskaffelse av tjenester og utstyr innen skanning er fortsatt gjeldende. Det blir mulig å gjøre avrop på avtalene fra 6. januar 2023.

Bestille valgutstyr
Valgdirektoratet har en rammeavtale med leverandør om produksjon av valgutstyr. Dere kan kjøpe og bestille det utstyret dere trenger gjennom denne leverandøren. Dere er ikke forpliktet til å kjøpe valgutstyr gjennom direktoratets rammeavtale.

Utstyr kan bestilles på www.valgutstyr.no. Nettbutikken åpner i løpet av januar.

Ny i rollen som valgansvarlig?
Dersom du er ny eller mindre erfaren i rollen som valgansvarlig, og ønsker å motta et tilpasset tilbud ønsker vi gjerne at du registrerer deg i et eget skjema. Du får blant annet et eget tilbud på Valgkonferansen, samt en rekke digitale møter gjennom valggjennomføringen.

Registrer deg som ny eller mindre erfaren valgansvarlig

Vi vil gjerne ha dine innspill!
For å bli enda bedre på å støtte kommuner og fylkeskommuner i valggjennomføringen er vi avhengige av tilbakemeldinger.

Du kan gi oss tilbakemelding gjennom eget skjema på Valgmedarbeiderportalen

Viktige datoer de neste månedene

10. oktober: Skjema for innmelding i Altinn åpner

30. november: Frist for innmelding i Altinn

I løpet av desember: Sertifikat til bruk av EVA sendes ut

I løpet av januar: Nettbutikken for valgutstyr åpner

2. januar: Frist for politiske partier til å registrere seg i Partiregisteret

2. januar: EVA Admin blir tilgjengelig for kommuner og fylkeskommuner

6. januar: Avropsskjema for tjenester og utstyr (skanning) åpner

 

Vennlig hilsen

Valgdirektoratet

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.