ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Utlegging av manntall - oppdatering

Informasjon om utlegging av Sametingets valgmanntall og manntallet til kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Sametingets valgmanntall

Oppdatering 11.07 kl. 13:30:
Sametingets valgmanntall er nå oppdatert med alle innvilgede søknader om innføring i manntallet. Det betyr at utleggingsmanntallet til Sametinget nå vil være fullstendig ved nedlastning og utlegging.

 

Innhold 10.07 (ikke lenger gjeldende):
Sametingets valgmanntall er ikke oppdatert med alle innvilgede søknader om innføring i manntallet, grunnet forsinkelser i saksbehandlingen. Det er snakk om noen hundre innføringer, fordelt over hele landet. Vi har ikke oversikt over hvilke kommuner disse skal føres inn i.

Dere har derfor to fremgangsmåter å velge mellom ved utleggingen av Sametingets valgmanntall:

  • Sametingets valgmanntall legges ut slik det ligger i EVA per 10. juli, slik det står beskrevet i Valgmedarbeiderportalen. Det er mulig å kreve feil rettet, slik at en velger som mener de skal være innført i manntallet, men ikke er det enda, kan fremme et slikt krav om retting.

eller

  • Vente med å legge ut Sametingets valgmanntall til saksbehandlingen er ferdig, og manntallet er oppdatert med innføringene. Valgdirektoratet gir beskjed når et ferdig utleggingsmanntall kan tas ut fra EVA.

Vi kommer tilbake med informasjon så snart som mulig, og senest i slutten av juli.

Utlegging av manntall for kommunestyre- og fylkestingsvalget

Utleggingsmanntallet for kommunestyre- og fylkestingsvalget er nå tilgjengelig. Du finner fremgangsmåte for å hente dette ut, og mer informasjon om utleggingsmanntall, på Valgmedarbeiderportalen.

 

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.