ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Utlegging av manntall

Utleggingsmannsmanntallet er en utskrift av manntallet som skal legges ut til offentlig ettersyn i hver kommune så snart det lar seg gjøre etter skjæringsdatoen, som er 30. juni i valgåret.

Utleggingsmanntallet blir tilgjengelig 10. juli. Så snart det lar seg gjøre etter denne datoen, skal manntallet legges ut til offentlig ettersyn. Når det gjennomføres kommunestyre- og fylkestingsvalg skal det legges ut to manntall:

Du kan lese mer om hva utleggingsmanntallet er, og hvordan det legges ut, i temaartikkelen om Manntall.

Husk at utleggingen skal kunngjøres.

Manntallskopier og oppgaver av dette
Basert på manntallet kan partier og grupper som stiller til valg be om utlevering av manntallskopier. Alle som stiller til valg har rett til ett gratis eksemplar. Det er imidlertid et krav om at de bestiller dette innen den frist valgstyret setter. Partiene og gruppene må gjøres oppmerksom på den fristen valgstyret setter.

Du kan lese mer om manntallskopier og retningslinjer for utlevering under overskriften Utlevering av manntallskopier i fordypningsartikkelen Mer om manntall.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.