ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Prøvevalg 22. august 2023

Velkommen til samlesiden for det andre prøvevalget for kommuner i 2023! Her finner du oppgavesett og alt du trenger for å delta på prøvevalget. Siden oppdateres fortløpende med relevant informasjon.

Gjennomføring av prøvevalg 2

Prøvevalg 2 arrangeres tirsdag 22. august fra kl. 09.00 - 18.00 og fokuserer på maskinell opptelling. Prøvevalget gjennomføres ute i din kommune sammen med de medarbeiderne dere anser som relevant at deltar.  

Agenda for dagen

09.00 - Introduksjon i regi av Valgdirektoratet (digital introduksjon følger under).

09.05 - Oppgavesettet tas i bruk. Husk å laste ned utleggingsmanntallet i prøvevalgsmiljøet i EVA og kontrollere at dere har opprettet nødvendige brukere før dere starter.

12.00 - Sperrefrist. Etter dette vil resultater bli synlige på prove-valgresultat.valg.no.

18.00 - Prøvevalgsmiljøet i EVA stenger. Takk for deltakelsen!

avatar
Introduksjon til prøvevalget

I denne introduksjonsvideoen får du praktisk informasjon om gjennomføringen av prøvevalget. Lykke til!

Løpende oppdateringer

Her legges det ut løpende oppdateringer, som er relevante å få med seg under gjennomføringen av prøvevalget. Det kan være driftsmeldinger for prøvevalget, svar på ofte stilte spørsmål eller annen relevant info. 

 • 17.08. kl. 22:15: Ny versjon av oppgavesettet er lastet opp. Den nye versjonen inneholder noen mindre justeringer.
 • 18.08. kl. 13:33: EVA Skanning bør oppgraderes før start. Ny versjon skal rette opp treghet og verifiseringsutfordringer med avkrysningsstemmesedler. Det er sendt ut informasjon til alle skanningansvarlige. Du kan enkelt oppgradere ved å følge denne veiledningen
 • 22.08. kl. 09:24: Vi fikk tilbakemelding om feilmeldinger ved nedlastning av strekkodelapper. Denne feilen skal nå være rettet.
 • 22.08. kl. 10:17: Ved feilmelding ved nedlastning av rapporter i EVA, forsøk å logge inn og ut.
 • 22.08. kl. 10:36: Vi fikk tilbakemelding om at flere kommuner hadde utfordringer med å overføre resultater fra EVA Skanning til EVA Admin (prøvevalgsmiljøet). Denne feilen skal nå være rettet.
 • 22.08. kl. 11:00: Ved beskjed om at serienummer for Buypasskort ikke er registrert, se følgende veiledning.
 • 22.08. kl. 14:00: Det er viktig at dere benytter rolle "Valgansvarlig kommune" når dere arbeider i EVA Jobbstyring. Det er kun denne rollen som kan overføre resultater mellom EVA Skanning og EVA Admin. 
 • 22.08. kl. 16:28: Vi har fått tilbakemelding om at enkelte kommuner har fått anonymisert kandidatnavn i listeforslag i prøvevalgsmiljøet, og at dette blir synlig i valgoppgjøret. Dette er ikke tilfellet i produksjonsmiljøet.

Oppgavesett

Oppgavesettet tar dere gjennom valggjennomføringen fra start til slutt.

I år er oppgavesettet mer praktisk rettet og beskriver ulike situasjoner som kan oppstå under valggjennomføringen. 

Oppgavesettet starter på valgdagen, etter at forhåndsstemmeperioden er avsluttet og forhåndsstemmer er ferdig registrert og prøvet. Første del av oppgavesettet tar derfor for seg registrering av valgtingsstemmer, hvor dere skal øve på ulike situasjoner som kan oppstå på valgdagen(e). Deretter avsluttes valgting, tilsvarende valgkvelden kl. 21, og dere skal gjennomføre opptelling av både forhåndsstemmer og valgtingsstemmer. Avslutningsvis skal dere foreta valgoppgjør for kommunestyrevalget og kontrollere opptellingsresultatene. 

Les gjerne gjennom oppgavesettet før dere starter og sørg for å følge oppgavesettet nøye under gjennomføringen.

Oppgavesettet kan lastes ned som PDF her. 

Prøvevalgsmiljøet i EVA

Under prøvevalget benyttes et eget prøvevalgsmiljø i EVA, samt et fiktivt utleggingsmanntall som må lastes ned under menypunktet "Alle rapporter" i EVA. Utleggingsmanntallet brukes til å søke i manntallet under prøvevalget. Bruken av fiktivt manntall innebærer at fødselsdato og fødselsnummer ikke stemmer overens ved søk i manntallet. 

Dere logger på miljøet med ordinær pålogging, tilsvarende den som benyttes i EVA Admin. Grunnlagsdataene og godkjente valglister dere har lagt inn i EVA danner grunnlaget for innstillingene i prøvevalgsmiljøet og gjennomføringen av prøvevalget i deres kommune.  

Prøvevalgsmiljøet finner du på https://provevalg-eva.valg.no/

Du kan logge inn for å gjøre nødvendige forberedelser fra mandag 21. august. 

Hva må dere forberede i forkant?

I forkant av prøvevalget bør dere gjøre nødvendige forberedelser, slik at dere kan konsentrere dere om å løse oppgavene når prøvevalget i gang. Prøvevalgsmiljøet i EVA åpner for å gjøre nødvendige forberedelser mandag 21. august. Sørg for å: 

 • Klargjøre PC-ene dere skal benytte med nedlastet sertifikat til EVA Admin. 
  • Husk å teste at sertifikatet fungerer før prøvevalget begynner. Dette kan gjøres på https://okey.valg.no/. 
  • Valgansvarlig kommune – administrerer opptelling i EVA 
  • Stemmemottaker valgting (for hver krets) – registrerer valgtingsstemmer i EVA 
  • Ansvarlig valglokale (for hver krets) – registrerer og godkjenner stemmestyrets møtebok 
  • Registrere rettelser – rolle for personer som bare skal gjennomføre manuelle rettelser i EVA
  • Skanning – dersom dere har egne personer som skal skanne og verifisere stemmesedlene 
 • Installere, rigge og teste utstyr og programvare for EVA Skanning. 
 • Klargjøre buypasskort for overføring av resultatet fra EVA Skanning til EVA Admin.  
 • Før opptelling: skriv ut strekkodelapper til alle opptellingskategorier fra prøvevalgsmiljøet i EVA (samt kretser for de som teller kretsvis). 
  • Du bestemmer selv hvor mange kasser du ønsker å dele opptellingskategoriene opp i, men vi oppfordrer til at det benyttes mer enn en kasse i minst to opptellingskategorier. 
  • Strekkodelapper er først tilgjengelige for printing fra EVA 22. august. 
 • Gjøre klar en bunke på i overkant av 100 stemmesedler til kommunestyrevalget, fordelt på alle partier som stiller til valg (inkl. blanke) 
  • Dere kan gjerne forberede rettelser på et valgfritt antall stemmesedler (personstemmer eller slengere). 
  • La noen stemmesedler være ustemplet. 
 • Gjøre klar en bunke på litt over 100 stemmesedler til fylkestingsvalget, fordelt på alle partier som stiller til valg (inkl. blanke)
  • Dere kan gjerne forberede rettelser på et valgfritt antall stemmesedler (personstemmer).
  • La noen stemmesedler være ustemplet. 
 • Planlegg stikkprøvekontroll av utvalgte kasser. En kasse inneholder et valgfritt antall stemmesedler til samme opptellingskategori som skal skannes sammen. 
  • Merk noen kasser som skal via stikkprøvebordet, sørg for at det er mulig å merke kassene med nummer for skannerstasjon og skannpersonale. Les mer om stikkprøve her 
 • Hente utleggingsmanntallet i prøvevalgsmiljøet i EVA. 
 • Klargjøre nødvendig påloggingsmetode 
  • Sørg for at deltakerne har minst én tilgjengelig påloggingsmetode via ID-porten (MinID, BankID, BuypassID eller Commodifides).  

Dersom dere ønsker å øve med valgmateriell (omslagskonvolutter, stemmeseddelkonvolutter, mv.) samtidig, beskriver oppgavesettet hvordan stemmegivningene håndteres i praksis. 

Hjelpemidler

Lurer du på hvordan du skal løse oppgavesettet? Les gjennom oppgaveteksten nøye dersom du står fast. Løsningen skal ligge i oppgavesettet.

I tillegg finner du en rekke hjelpemidler her på Valgmedarbeiderportalen, som bør benyttes aktivt under prøvevalget for å løse oppgavene på egenhånd, inkludert: 

Du kan også navigere gjennom alle valgets faser og relevante temaartikler via tidslinjen på forsiden eller ved å benytte portalens søkefelt for å få opp relevant innhold.

Spørsmål?

Har du spørsmål du ikke har funnet svar på? Husk at du kan ta kontakt med vårt kontaktsenter ved å sende en skriftlig henvendelse via vårt kontaktskjema eller ved å ta kontakt med oss per telefon.

Kontaktsenteret er åpent frem til kl. 18.00 under prøvevalget 22. august.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.