ORDLISTE

ORDLISTE

Valgmedarbeiderportalen er ikke oppdatert i tråd med ny valglov

Rutine for registrering av nye partikoder

Velg en kode og sjekk om den er brukt før

Når du mottar et listeforslag fra et parti eller en gruppe som ikke har stilt til valg tidligere, må du registrere ny partikode og partinavn i EVA.

Hvis et nytt parti skal opprettes må ikke partiets navn kunne forveksles med et registrert politisk parti eller med andre listeforslag i kommunen eller fylkeskommunen. Du oppretter nye partier ved å klikke på fanen "Opprett listeforslag for nye partier" i EVA.

Du må også legge inn en midlertidig partikode i EVA. Når det dreier seg om et nytt parti er det viktig at denne partikoden ikke har blitt brukt til andre partier ved tidligere valg. Du må derfor se i registeret over partikoder for å finne ut om koden er benyttet tidligere. I registeret er det lagt til rette for oppslag på både partikode og partinavn.

Når du har lagt inn en midlertidig partikode kan du legge inn kandidater og underskrifter på vanlig måte.

 

Valgdirektoratet godkjenner koden

Partikoden som du legger inn må godkjennes av Valgdirektoratet før du kan godkjenne listeforslaget i EVA.

Når du har lagt inn den midlertidige partikoden må du derfor sende en henvendelse til Valgdirektoratets kontaktsenter. Dette gjør du gjennom kontaktskjemaet her på valgmedarbeiderportalen. I meldingen oppgir du følgende informasjon:

  • partinavn
  • partikode som skal godkjennes
  • navn på kommunen eller fylkeskommunen du jobber for
  • hvilket kommune eller fylkeskommune listeforslaget gjelder for
  • navn på valgansvarlig/listeforslagsansvarlig
  • e-post til valgansvarlig/listeforslagsansvarlig

Når koden er godkjent får du beskjed om dette av direktoratet.

Nyhetsabonnement
Nyhetsbrev sendes ut på e-post
Ved å registrere e-postadressen, samtykker du til å motta informasjon og eventuelle spørreundersøkelser fra Valgdirektoratet på e-post.